Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Làm sao để có suy nghĩ, việc làm đúng nhân quả?

Đức Phật dạy: “Giới là cội gốc hết thảy các điều lành”. Thật vậy, như một quốc gia muốn được thịnh trị, an ổn phải có luật pháp bảo hộ; cũng vậy, người đệ tử Phật muốn thành tựu Đạo quả phải nương tựa Giới luật. Giới luật chính là mạng mạch duy trì Phật Pháp được trường tồn. Vì lòng từ bi thương yêu chúng sinh và thấy rõ sự vận hành của luật Nhân quả, Đức Phật đã chế ra Giới luật để bảo hộ các chúng đệ tử được lợi lạc trong Chính Pháp, tránh làm các việc ác dẫn đến các quả báo khổ đau. Nhờ giữ giới mà định tâm, nhờ định tâm mà phát sinh trí tuệ. Do đó, người đệ tử Phật nên quy y Tam Bảo và thọ trì giới luật tinh nghiêm để thành tựu thân, khẩu, ý đúng với lời Phật dạy.
Mời quý vị và các bạn lắng nghe video để có những suy nghĩ, việc làm đúng nhân quả!

Xem thêm:
Tư duy nhân quả để lợi mình lợi người
Siêu trí tuệ thế gian” không thể sánh được với “trí xuất thế gian”
Phật tử nên trị bệnh “tri thức”

657 lượt xem
17/12/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục