Kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn - CLB La Hầu La dâng hoa, dọn dẹp đền An Sinh

“Con người có tổ, có tông,

Như cây có cội, như sông có nguồn”

Hôm nay - ngày 1/11/Quý Mão, được sự chỉ dạy của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, , đại diện các bạn khóa sinh CLB La Hầu La đã tới viếng thăm đền An Sinh - nơi thờ các vị Hoàng đế nhà Trần.

Nhân kỷ niệm 715 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, các bạn nhỏ đã cùng nhau dâng hương hoa cúng dường và dọn dẹp Đền An Sinh - phát huy truyền thống nhớ về cội nguồn như lời Phật hoàng đã dạy.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận!

Các bạn khóa sinh CLB La Hầu La dâng hoa cúng dường tại đền thờ các vị vua thời Trần nhân kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Các bạn khóa sinh CLB La Hầu La dâng hoa cúng dường tại đền thờ các vị vua thời Trần nhân kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

“Chúng con là những người Phật tử được ân hưởng truyền thống Phật giáo Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông để lại. Chính từ nơi công đức Ba la mật của Ngài mà Phật Pháp ở Việt Nam được giữ gìn và lan tỏa.

“Chúng con là những người Phật tử được ân hưởng truyền thống Phật giáo Việt Nam do Phật hoàng Trần Nhân Tông để lại. Chính từ nơi công đức Ba la mật của Ngài mà Phật Pháp ở Việt Nam được giữ gìn và lan tỏa." - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Thực hành tâm tri ân, các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La đại diện dâng hương tại đền thờ các vị vua thời Trần nhân kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Thực hành tâm tri ân, các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La đại diện dâng hương tại đền thờ các vị vua thời Trần nhân kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Đại diện các thành viên trong CLB La Hầu La thành kính đảnh lễ trước tôn tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Đại diện các thành viên trong CLB La Hầu La thành kính đảnh lễ trước tôn tượng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Các bạn khóa sinh cùng dọn dẹp quanh khuôn viên đền.

Các bạn khóa sinh cùng dọn dẹp quanh khuôn viên đền.

Các bạn khóa sinh cùng dọn dẹp quanh khuôn viên đền.

Các bạn khóa sinh cùng dọn dẹp quanh khuôn viên đền.

10 lượt xem
14/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ