Kiên định tu Lục hòa được lợi ích gì?

Pháp Lục hòa sinh thì Thánh Tăng sinh. Đó là một chùm nhân duyên. Chúng ta phải quý pháp lục hòa.
Mỗi một người sinh ra ở đời là một người có trí, và khi làm việc gì họ đều muốn biết được cái đích đến của nó là gì. Khi người ta biết được đích đến đó thì người ta sẽ phấn đấu. Còn nếu một người ở đời không biết đích đến của mình là gì thì họ không có phương hướng phấn đấu.
Tu sáu pháp hòa kính, đem đến lợi ích lớn, quả báo lớn, làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Vậy nên, Phật tử đều phải học cách sống, thực tập tu Lục hòa và kiên định với pháp Lục hòa._Trích lời Cô Chủ Nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+
662 lượt xem
17/10/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ