Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tứ chúng thành kính tụng kinh tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thuận dòng sinh diệt, thân tứ đại theo lẽ vô thường, Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã thâu thần viên tịch vào ngày 16/9/Tân Sửu (tức 21/10/2021). Để tưởng nhớ công ơn của Ngài, buổi tối cùng ngày, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng tổ chức lễ tụng kinh tưởng niệm, truy tiến giác linh của Ngài cao đăng Phật quốc. Đây là ngày đầu tiên trong 3 ngày phát nguyện tụng kinh tưởng niệm Đại lão Hòa thượng của tứ chúng bổn tự.

Hương án của cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Hương án của cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Trong không khí trang nghiêm của ngôi Đại hùng bảo điện, chư Tăng Ni, Phật tử đối trước Tam Bảo, hướng về giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tụng bài kinh Vô thường, lễ Phật và Sám hối sáu căn.

Chư tôn đức Tăng trang nghiêm trong lễ tụng kinh tưởng niệm, truy tiến giác linh của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cao đăng Phật quốc.

Chư tôn đức Tăng trang nghiêm trong lễ tụng kinh tưởng niệm, truy tiến giác linh của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cao đăng Phật quốc

Chư Tăng cung kính dâng hương trước hương án của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Chư Tăng cung kính dâng hương trước hương án của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Các Phật tử chắp tay hướng tâm truy tiến giác linh của cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc.

Các Phật tử chắp tay hướng tâm truy tiến giác linh của cố Đại lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc

Chư Ni trong lễ tụng kinh tưởng niệm, truy tiến giác linh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cao đăng Phật quốc.

Chư Ni trong lễ tụng kinh tưởng niệm, truy tiến giác linh của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cao đăng Phật quốc

Các Phật tử cùng chắp tay trang nghiêm tụng kinh Vô thường và Sám hối sáu căn.

Các Phật tử cùng chắp tay trang nghiêm tụng kinh Vô thường và Sám hối sáu căn

Kết thúc buổi lễ, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đại diện tứ chúng hồi hướng công đức kính nguyện giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc; cầu thỉnh giác linh Ngài không xả nguyện xưa, tiếp tục hội nhập Sa bà cứu khổ chúng sinh. Bên cạnh đó, Sư Phụ cũng nguyện hồi hướng cầu nguyện nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, Phật Pháp thịnh hưng, tam đồ dứt sạch,… Đó cũng chính là thực hành lời di huấn Đại lão Hòa thượng khi còn trụ thế: “Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phật và tổ chức tại chùa Viên Minh… Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc.”

Các bài nên xem:

215 lượt xem
22/10/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục