Đền Đại Niết Bàn - Nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn | Hành hương Ấn Độ

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.

-
aa
+Xem nghi thức đầy đủXem nghi thức đầy đủ


145 lượt xem
15/03/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ