Đạo tràng Minh Hậu trợ duyên lễ giỗ đầu của mẹ chồng đạo hữu

Thực hành theo lời Phật dạy dưới sự sách tấn của Cô chủ nhiệm về tâm biết ơn, ngày 06/5/Canh Tý (tức 26/6/2020), gia đình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Nhị đã mời các Phật tử trong đạo tràng Minh Hậu - Hải Dương về trợ duyên cho buổi lễ giỗ đầu của mẹ chồng Phật tử.
Trên tinh thần lục hòa, các Phật tử đã hoan hỉ sắp xếp thời gian, công việc gia đình để cùng nhau đến trợ duyên cho gia đình đạo hữu Hồng Nhị. Các Phật tử trong đạo tràng cùng gia đình tụng kinh, thực hành khóa lễ theo nghi thức Phật giáo để hồi hướng công đức cho hương linh được tăng phước, tiêu nghiệp, sớm sinh về cảnh giới an lành.

Các-Phật-tử-trong-đạo-tràng-Minh-Hậu-cùng-gia-đình-tụng-kinh-hồi-hướng-cho-hương-linh-mẹ-chồng-đạo-hữu-sớm-sinh-về-cảnh-giới-an-lành
Các Phật tử trong đạo tràng Minh Hậu cùng gia đình tụng kinh hồi hướng cho hương linh mẹ chồng đạo hữu sớm sinh về cảnh giới an lành
Phật-tử-trong-đạo-tràng-Minh-Hậu-tụng-kinh-trong-đàn-lễ-cúng-thí-thực
Phật tử trong đạo tràng Minh Hậu tụng kinh trong đàn lễ cúng thí thực
giúp-đỡ-gia-đình-đạo-hữu
Các Phật tử trong đạo tràng đều nhiệt tình giúp đỡ gia đình đạo hữu các công việc Phật sự: sắp xếp đồ lễ, bày mâm cúng thí thực...

Đạo tràng Minh Hậu sinh hoạt tại các khu vực thành phố Hải Dương, khu vực Đại An, huyện Bình Giang và huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Trưởng đạo tràng: Phật tử Đỗ Thị Thanh Hà 
SĐT: 0374.268.555

Các bài nên xem:

-
aa
+
984 lượt xem
01/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ