Niềm xúc động của người con Phật khi được dâng y cúng dường nơi Đức Thế Tôn nhập diệt

“Chúng ta sinh ra trong thời mạt Pháp, không được diện kiến Đức Thế Tôn, không được chính tai mình nghe những lời giáo thuyết của Ngài. Nhưng hôm nay, chúng ta được đặt chân về đất Phật, học theo hạnh chư Thiên cúng dường Đức Thế Tôn khi Ngài nhập Niết Bàn. Chúng ta sẽ cùng nhau dâng cúng dường lên Đức Thế Tôn tấm y tượng trưng cho lòng thành kính và Pháp mà chúng ta thực hành; mong nguyện đời đời, kiếp kiếp chúng ta sẽ gặp được các Đức Phật và tinh tấn thực hành cúng dường.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Với lòng tôn kính tối thượng tới Đấng Cha lành - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng đã dâng y cúng dường tôn tượng kim thân của Đức Thế Tôn tại một trong tứ thánh tích, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn trong niềm xúc động.
Dưới đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Đoàn-các-Phật-tử-CLB-Cúc-Vàng-đang-di-chuyển-vào-Đền-Đại-Niết-Bàn,-Ấn-Độ.
Các Phật tử được đặt chân tới nơi ghi dấu sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 2.600 năm về trước
nơi-ghi-dấu-sự-kiện-Đức-Phật-nhập-Niết-Bàn-hơn-2.600-năm-về-trước.
Đoàn các Phật tử CLB Cúc Vàng di chuyển vào Đền Đại Niết Bàn, Ấn Độ
Dâng-y-cúng-dường
Đoàn Phật tử dâng y cúng dường tại Đền Đại Niết Bàn
Tấm-y-cúng-dường-được-các-Phật-tử-nhẹ-nhàng-đặt-lên-tôn-tượng-kim-thân-của-Đức-Thế-Tôn.
Đoàn Phật tử dâng y cúng dường tại Đền Đại Niết Bàn
Cô-Phạm-Thị-Yến-dâng-đóa-hoa-tươi,-thành-kính-chắp-tay-dâng-lời-tác-bạch.
Cô Phạm Thị Yến thành kính chắp tay dâng lời tác bạch
Các-Phật-tử-trang-nghiêm-chắp-tay-với-lòng-thành-kính-hướng-về-tôn-tượng-kim-thân-của-Đức-Thế-Tôn
Các Phật tử chắp tay thành kính hướng về tôn tượng kim thân của Đức Thế Tôn

 

Các bài nên xem:

1,621 lượt xem
07/09/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ