Cô Chủ Nhiệm Sách Tấn Các Đạo Tràng Dịp Đầu Xuân

CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa gồm nhiều đạo tràng thành viên, ở các đạo tràng khác nhau. Với mong muốn các đạo tràng ngày càng lớn mạnh cả về số lượng thành viên tham gia và chất lượng tu tập thì Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến luôn dành nhiều thời gian trạch Pháp, giải đáp thắc mắc và tháo gỡ khó khăn cho các đạo tràng.

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến sách tấn các đạo tràng dịp đầu xuân.

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến sách tấn các đạo tràng dịp đầu xuân.

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến sách tấn các đạo tràng dịp đầu xuân.

Trong tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Cô Chủ Nhiệm đã có 2 buổi sách tấn đạo tràng: Ngày 25 cho đạo tràng Minh Hùng - Phú Thọ khi đạo tràng về chùa tham dự đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ Quốc Thái Dân An và ngày 27 cho đạo tràng Minh Long - Hà Nội ở tại thủ đô. Vào ngày 05 tháng 02 năm Kỷ Hợi, Cô Chủ Nhiệm đã về tại Hải Dương, sách tấn cho đạo tràng Minh Hậu theo lời thỉnh mời của đạo tràng. 

Các bạn trẻ chuyên chú lắng nghe Cô chủ nhiệm sách tấn.

Cô Chủ nhiệm Phạm Thị Yến sách tấn các đạo tràng dịp đầu xuân.

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

123 lượt xem
17/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ