Phật tử CLB Cúc Vàng dâng phẩm vật cúng dường tri ân Sư Phụ cùng chư Tăng nhân ngày 20/11

Trên tinh thần tri ân và đền ân, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng phẩm vật cúng dường tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng trong chương trình tri ân “Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời”.
Đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời tác bạch tri ân: “Đối với chư Phật - người trải qua bao kiếp, vì hạnh phúc của chúng sinh; đối với Sư Phụ và chư tôn đức Tăng - người dành trọn tâm huyết, với một mong cầu duy nhất là giữ gìn giáo pháp, truyền trao giáo pháp bất tử của Như Lai cho chúng con, cho chúng sinh, mong cho chúng con và chúng sinh đạt được hạnh phúc tuyệt đối, thì chúng con không phải một ngày, mà chúng con nếu dùng hằng trọn suốt một kiếp cho tới trăm nghìn vạn kiếp đền ơn thì ơn cũng không thể đền được. Chúng con học Phật Pháp được biết rằng, một người thầy dạy cho mình pháp giải thoát thì không phải là một kiếp này mới là thầy mình, một kiếp này mới hy sinh vì mình, mà rất nhiều số kiếp về trước đã vì mình mà có khi hy sinh cả tính mạng, đã vì mình mà có thể gánh chịu là oan ức, đắng cay để kết thiện duyên cho mình, nâng đỡ mình, giữ gìn cho mình trong con đường giải thoát khổ đau này.”
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
dang-vật-phẩm
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng phẩm vật cúng dường tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng
dâng-phẩm-vật-cúng-dường
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã dâng phẩm vật cúng dường tri ân Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng
Sư-Phụ-Thích-Trúc-Thái-Minh-cùng-chư-tôn-đức-Tăng-từ-bi-hứa-khả-nạp-thọ-phẩm-vật-cúng-dường
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng từ bi hứa khả nạp thọ phẩm vật cúng dường của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng

Các bài nên xem:

-
aa
+
681 lượt xem
20/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ