Chẩn tế kết lễ Ngũ Bách Danh - Trọn vẹn Pháp đàn tâm linh nhiệm màu

“Thường niệm công hạnh Ngài
Nhớ hành hạnh cứu khổ
Chăm chỉ quyết tu hành
Tự giác và giác tha
Sớm xa lìa tám nạn.”

Học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, kết thúc 3 ngày lễ Ngũ Bách Danh, tối ngày 19/02 Nhuận/Quý Mão, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã cùng nhau sắm sửa vật thực, thiết lập trai đàn chẩn tế và phát nguyện cúng dường Tam Bảo, cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tăng tác lễ Kết đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hồi hướng phước báu cho các chúng trong cõi tâm linh.

Trong buổi Trai đàn chẩn tế, đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời bạch lễ tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng:
“Vì hạnh nguyện từ bi mà Sư Phụ và chư Tăng đã khai lập pháp đàn lễ Ngũ Bách Danh trong 3 ngày cho chúng con được tu tập. Và chúng con đã có những sự chuyển hóa nhiệm màu ngay trong đàn lễ, giúp chúng con trải nghiệm được về năng lực của Tam Bảo, công đức của chư Tăng, năng lực công đức lục hòa của tứ chúng chùa Ba Vàng, tạo nên pháp hội vi diệu nhiệm màu này. Chúng con thiết nghĩ, Đức Quán Âm Bồ Tát đã ứng giáng đàn tràng, cứu bệnh khổ cho chúng con và làm cho chúng con được tăng trưởng tín tâm, tăng thêm sự dũng mãnh đối với công hạnh Bồ đề mà Sư Phụ và chư Tăng đã giao phó cho chúng con.”
Mong rằng, với tâm nương tựa Tam Bảo và thực hành các thiện Pháp theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Âm, các Phật tử sẽ luôn được an vui, hạnh phúc dưới sự gia trì của Ngài.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình trai đàn chẩn tế kết lễ Ngũ Bách Danh:

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ Kết đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hồi hướng phước báu cho các chúng trong cõi tâm linh.
Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ Kết đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hồi hướng phước báu cho các chúng trong cõi tâm linh.
Trai đàn chẩn tế trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo nhân dân, Phật tử.
Trai đàn chẩn tế trang nghiêm với sự tham dự của đông đảo nhân dân, Phật tử.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tham gia Trai đàn chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tham gia Trai đàn chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh.
Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời bạch lễ tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng.
Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, Cô Phạm Thị Yến đã dâng lời bạch lễ tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng.
Học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, kết thúc 3 ngày lễ Ngũ Bách Danh, tối ngày 19/02 Nhuận/Quý Mão, Cô Phạm Thị Yến - Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng cùng nhân dân, Phật tử đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo, cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tăng tác lễ Kết đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hồi hướng phước báu cho các chúng trong cõi tâm linh.
Học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, kết thúc 3 ngày lễ Ngũ Bách Danh, tối ngày 19/02 Nhuận/Quý Mão, Cô Phạm Thị Yến - Đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng cùng nhân dân, Phật tử đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo, cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư Tăng tác lễ Kết đàn chẩn tế Ngũ Bách Danh, hồi hướng phước báu cho các chúng trong cõi tâm linh.
Trong buổi kết đàn lễ Ngũ Bách Danh, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng còn được lắng nghe những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu của các Phật tử khi tu tập theo đàn lễ Ngũ Bách Danh.
Trong buổi kết đàn lễ Ngũ Bách Danh, Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng còn được lắng nghe những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu của các Phật tử khi tu tập theo đàn lễ Ngũ Bách Danh.
Trai đàn chẩn tế trang nghiêm, tố hảo được các Phật tử bài trí khéo léo.
Trai đàn chẩn tế trang nghiêm, tố hảo được các Phật tử bài trí khéo léo.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng thành kính chắp tay, hướng tâm theo sự tác lễ của chư Tăng.
Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử CLB Cúc Vàng thành kính chắp tay, hướng tâm theo sự tác lễ của chư Tăng.
Vật thực trong trai đàn Chẩn tế được các Phật tử trang trí một cách khéo léo và đẹp mắt, như mở ra một bức tranh sống động.
Vật thực trong trai đàn Chẩn tế được các Phật tử trang trí một cách khéo léo và đẹp mắt, như mở ra một bức tranh sống động.
Trai đàn chẩn tế Kết lễ Ngũ Bách Danh trang nghiêm, tố hảo do chính các Phật tử CLB Cúc Vàng khéo léo tạo nên.
Trai đàn chẩn tế Kết lễ Ngũ Bách Danh trang nghiêm, tố hảo do chính các Phật tử CLB Cúc Vàng khéo léo tạo nên.

Các bài nên xem:

-
aa
+
914 lượt xem
10/04/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ