Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Các đạo tràng trong CLB Cúc Vàng khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa thực hành công hạnh: “Phát tâm Bồ Đề Hộ trì Tam Bảo – Chuyển tải Phật pháp – Rộng khắp thế gian – Cầu Vô Thượng Bồ Đề”. Chính vì vậy, hằng năm, cứ đến mùa Chư Tăng an cư trong 3 tháng hạ, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa cũng nương theo hạnh của chư Tăng, phát nguyện tu tập, tụng kinh trong 3 tháng và làm các công việc phận sự để phụng sự Tam Bảo và hộ độ cho Tăng chúng tu hành. Bằng sự phát nguyện tu tập, tinh tấn trì giới, đọc tụng kinh ca thán công đức Tam Bảo và hành các nghiệp thiện, mong rằng trong 3 tháng hạ này, các Phật tử sẽ gieo trồng được nhiều phước báu từ công đức tu tập và hộ trì Phật Pháp.

>>> Ngày đầu tiên trong chương trình sớt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng nguyện cầu đất nước bình an, thái hòa

Đạo tràng Từ Tâm - Quảng Ninh khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Đạo tràng Từ Tâm – Quảng Ninh khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Nhóm Phật tử Nam Định khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Nhóm Phật tử Nam Định khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Phật tử trong Đạo tràng Minh Long Minh Khai - Hà Nội nương theo hạnh của chư Tăng, phát nguyện tu tập, tụng kinh trong 3 tháng và làm các công việc phận sự để phụng sự Tam Bảo

Phật tử trong Đạo tràng Minh Long Minh Khai – Hà Nội nương theo hạnh của chư Tăng, phát nguyện tu tập, tụng kinh trong 3 tháng và làm các công việc phận sự để phụng sự Tam Bảo

Đạo tràng Minh Long Hà Đông - Hà Nội khai đàn tu tập và đọc tụng kinh ca thán công đức Tam Bảo mùa an cư kiết hạ

Đạo tràng Minh Long Hà Đông – Hà Nội khai đàn tu tập và đọc tụng kinh ca thán công đức Tam Bảo mùa an cư kiết hạ

Đạo tràng Từ Tâm - Quảng Ninh khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Đạo tràng Từ Tâm – Quảng Ninh khai đàn tu tập mùa an cư kiết hạ

Các bài nên xem:

136 lượt xem
10/06/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục