Bài kinh: Nhân Quả Vây Bắt Cá

Tôi nghe như vầy:
Một thời Phật trú tại thành Vương Xá, trong vườn trúc Ca-lan-đà.
Khi ấy Tôn giả Mục-kiền-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na đang cùng ở trong núi Kỳ-xà-quật. Bấy giờ Tôn giả Lặc-xoa-na sáng sớm đi đến chỗ Tôn giả Mục-kiền-liên, mời Tôn giả Mục-kiền-liên đi ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương Xá khất thực. Tôn giả Mục-kiền-liên im lặng nhận lời. Cả hai Tôn giả cùng ra khỏi núi Kỳ-xà-quật, vào thành Vương Xá khất thực. Đi đến một nơi, Tôn giả Mục-kiền-liên trong tâm khởi niệm, liền vui vẻ mỉm cười. Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Mục-kiền-liên mỉm cười liền hỏi:
Khi đức Phật và các đệ tử vui tươi mỉm cười không phải không có duyên cớ. Hôm nay, Tôn giả do duyên cớ gì lại mỉm cười như vậy?

Tôn giả Mục-kiền-liên đáp:
- Câu hỏi chưa đúng lúc, chờ khất thực xong, trở về chỗ Thế Tôn sẽ hỏi việc nầy, lúc ấy nên hỏi. 

Hai Tôn giả vào thành Vương Xá khất thực xong, ăn xong, trở về rửa chân, cất y bát rồi cùng đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên. (1 chuông)

Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Mục-kiền-liên:
- Sáng nay tôi cùng với Thầy vào thành Vương Xá khất thực, đến một chỗ nọ, Thầy lại vui vẻ mỉm cười, tôi liền hỏi Thầy cười việc gì. Thầy nói tôi hỏi không đúng lúc. Nay tôi hỏi vì nhân duyên gì mà Thầy vui vẻ mỉm cười?

Tôn giả Mục-kiền-liên đáp:
- Giữa đường tôi thấy một chúng sanh lấy cái lưới đồng hoặc sắt tự quấn thân, lửa thường cháy đỏ trở lại đốt thân người ấy, đau đớn tận xương tủy, đi giữa hư không. (1 chuông)

Phật bảo các Tỳ-kheo:
- Chúng sanh nầy thời quá khứ ở thành Vương Xá làm người bắt cá. Do tội kia nên đọa vào địa ngục chịu vô lượng khổ, tội báo địa ngục còn sót lại nên nay vị ấy phải mang cái thân nầy và tiếp tục chịu khổ.

Này các Tỳ-kheo! Như Đại Mục-kiền-liên thấy là chơn thật không sai. Các Thầy phải nên ghi nhớ.

Phật nói kinh nầy xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. (3 chuông)

Trích soạn từ: Đại tạng kinh Việt Nam, Kinh Tạp A-hàm Tập 2, kinh số 519, tr. 315-316, Việt dịch: Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, Phật lịch: 2538 – Dương lịch: 1994.

 

13,046 lượt xem
24/03/2023

Bình luận (6)

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. N
  N

  Nguyễn thị Huệ

  04/04/2023

  Con xin tri ân công đức Tam Bảo, tri ân công đức Sư Phụ, tri ân công đức đại Tăng Ni và cô chủ nhiệm ạ

 2. T
  T

  Trần Thị Thu

  03/04/2023

  Tụng bài kinh trên, con thấy nhân quả thật đáng sợ. Con xin thành tâm sám hối nghiệp sát sinh và giữ giới không sát sinh ạ

 3. N
  N

  Nguyễn thị huệ

  02/04/2023

  Con xin chân thật sám hối nghiệp sát sinh

 4. Q
  Q

  Quỳnh Đạt Quý

  02/04/2023

  Con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng, xin tri ân Cô chủ nhiệm đã tạo duyên tốt cho chúng được tu tập để chúng con hiểu sâu hơn về nhân quả ạ.

 5. T
  T

  Trần Thin Thu

  02/04/2023

  Con xin tri ân công đức trên Sư Phụ cùng đại Tăng, xin tri ân Cô chủ nhiệm đã tạo duyên tốt cho chúng được tu tập để chúng con hiểu sâu hơn về nhân quả ạ

  1. V
   V

   Vũ thị Liên

   02/04/2023

   Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đọc xong bài kinh, con thấy luật nhân quả không lúc này thì lúc khác không trừ một ai cho nên con đời sống này con xin không tạo nghiệp sát sinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni