Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Bài kinh: Đàn Bò Bị Giết Thịt

Thuở xưa, đức Phật trú tại vườn trúc thành La-duyệt-kỳ. Một hôm, Ngài cùng với các đệ tử nhận lời thỉnh vào thành thọ trai thuyết pháp. Thọ trai thuyết pháp xong, lúc ấy vào khoảng xế chiều, đức Phật và các đệ tử ra khỏi thành trở về tịnh xá. Trên đường đi, Ngài và đại chúng gặp một người đang lùa một đàn bò vào thành, sau một ngày thả cho chúng ăn bên ngoài. Lúc ấy, đức Thế Tôn nói bài kệ rằng:

Ví như người cầm gậy
Chăn dắt đàn bò si
Già chết cũng như vậy
Đang lùa mạng sống đi.
Trăm nghìn không có một
Trai gái dòng họ nào
Tài sản nhiều bao nhiêu
Không tránh khỏi già chết.
Sự sống ngày lẫn đêm
Sinh mạng tự giảm dần
Tuổi thọ luôn tiêu mòn
Như nước ao rút cạn.

Đức Phật về đến vườn trúc rửa chân rồi ngồi xuống. A-nan ra trước đỉnh lễ thưa hỏi:
– Bạch đức Thế Tôn, ban nãy giữa đường Ngài có nói lên ba bài kệ. Chúng con vẫn chưa hiểu lắm, xin Ngài từ bi khai thị cho. Đức Phật hỏi:
– Này A-nan, ông có thấy người ta lùa đàn bò đi không?
– Bạch đức Thế Tôn, con có thấy. A-nan đáp.
Đức Phật giảng giải:
– Này A-nan, đàn bò đó là của một nhà hàng thịt, vốn có cả nghìn con. Mỗi ngày, ông chủ đều cho người lùa đàn bò ra ngoài thành tìm nơi cỏ tươi, nước trong cho chúng ăn uống. Họ nuôi lớn chúng rồi mỗi ngày chọn ra một con to béo nhất giết lấy thịt. Số bò bị giết đến nay đã hơn phân nửa, mà những con còn lại vẫn không hay biết, cứ lo đấu húc lẫn nhau, nhảy nhót, đùa giỡn. Ta vì thương cho chúng ngu si vô trí nên mới nói lên ba bài kệ này.
Này A-nan! Đâu phải chỉ có đàn bò đó vô trí thôi, mà người đời cũng như vậy! Họ chấp trước bản ngã, không biết vô thường, tham đắm năm dục, chỉ lo cung dưỡng thân mình. Tâm ý thỏa thuê trở lại gây ra tai họa. Vô thường túc nghiệp không hẹn chợt đến mà họ vẫn mờ mịt không biết, thì có khác chi với đàn bò kia?
Lúc ấy, trong hội chúng có hai trăm Tỳ-kheo tham đắm lợi dưỡng nghe được bài pháp này liền tự trách và sách tấn lấy mình, do đó chứng quả A-la- hán, đầy đủ lục thông. Còn đại chúng đều hoan hỉ bước ra đỉnh lễ Phật.

12 lượt xem
10/11/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục