Tụng Kinh trên núi đầu năm 2022 | Ngày 09/Giêng/Nhâm Dần

476 lượt xem
09/02/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hoàng Thị Lý

    20/07/2022

    Con xin thành kính tri ân Tam Bảo, kính tri ân công đức Cô chủ nhiệm lúc nào cũng từ bi dẫn dắt sách tấn đồng hành cùng Phật tử được lợi ích an lạc nhất ạ!