Tụng kinh kết đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Được sự cho phép trên Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, khi chư Tăng bước vào mùa an cư kiết hạ, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa nương đức trên Sư Phụ và chư Tăng, cùng nhau tu tập, tụng kinh, sám hối, làm các việc phước thiện theo ba tháng an cư của chư Tăng. Chương trình tu tập, tụng kinh nhân mùa an cư kiết hạ được bắt đầu từ ngày 14/4 nhuận/Canh Tý đến nay đã hoàn mãn. Ngày 29/7/Canh Tý (tức 16/9/2020), Cô Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa cùng đại diện các Phật tử trong CLB đang sinh hoạt và tu tập tại chùa đã cùng vân tập về ngôi Đại hùng bảo điện, bạch lễ và tụng kinh kết đàn.

Co-pham-thi-yen-24
Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB Cúc Vàng trong thời khóa tụng kinh kết đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Trong buổi lễ, Cô Phạm Thị Yến đã đại diện các Phật tử dâng lời bạch lễ:
“Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.
Trong khóa đàn tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng, Phật tử chúng con đã cùng nhau lễ Phật, tụng kinh, sám hối, sách tấn nhau tu tập trì giới, tu sửa thân tâm, thực hành lời Phật dạy để đoạn trừ ái nhiễm, tham lam, chấp trước, siêng tu hiếu hạnh. Chúng con cùng nhau làm các việc lành, bố thí, cúng dường, yêu thương...
Chúng con xin đem công đức này nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật để hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian. Chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cầu Vô Thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng mong nguyện công đức chính Pháp Phật được tuyên dương, các bậc Thánh Tăng sớm xuất hiện nơi đời, hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc tới cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con nguyện trên Sư Phụ của chúng con được nhiều sức khỏe, trụ thế Sa bà dài lâu để hoằng dương giáo Pháp Phật, phổ độ quần sinh.
Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của chư Tăng Ni, Phật tử nếu còn hiện diện trên cõi dương thế thì được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm tu theo chính Pháp Phật. Nguyện cho cha mẹ quá vãng, gia tiên tiền tổ hiện kiếp, cha mẹ tiên tổ nhiều đời nhiều kiếp nương vào công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ, nương tựa vào chính Pháp của Phật để tu tập giải thoát.
Chúng con cũng nguyện hết thảy chư Thiên, chư Hộ Pháp, Long Thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân. Khiến cho mọi người được sống trong hòa bình, an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp khiến được thịnh hưng. Nguyện cho thiên tai dịch bệnh, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật”.

cac-Phat-tu-hoi-huong-cho-giao-Phap-cua-Phat-duoc-tuyen-duong
Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng hồi hướng cho giáo Pháp của Phật được tuyên dương, mang lại lợi ích cho mình và chúng sinh
cac-Phat-tu-sinh-hoat-va-tu-tap-tai-chua
Các Phật tử trong CLB đang sinh hoạt và tu tập tại chùa đã cùng vân tập về ngôi Đại hùng bảo điện, bạch lễ và tụng kinh kết đàn
Phat-tu-trong-thoi-khoa-tung-kinh-ket-dan
Phật tử trong CLB Cúc Vàng trong thời khóa tụng kinh kết đàn

Mong rằng, với công đức từ sự thực hành chân thật của các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, những sở nguyện của các Phật tử sẽ được thành tựu, góp phần giúp cho giáo Pháp của Phật được tuyên dương, mang lại lợi ích cho mình và chúng sinh.
Các bài nên xem:

1,638 lượt xem
16/09/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ