Trợ duyên lễ cúng 49 ngày - Đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm trợ duyên cho đạo hữu thực hành hiếu hạnh

“...Được quý Thầy chùa Ba Vàng về tác lễ cúng 49 ngày cho bố tại quê hương (Hải Dương) và được các đạo hữu trong đạo tràng về trợ duyên - đó là nhân duyên vô cùng thù thắng đối với gia đình tôi...”
Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm - Hà Nội xúc động chia sẻ.
--- 
Với mong muốn được thực hành hiếu hạnh theo lời Phật dạy, vừa qua, Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng (tại Hàm Nghi, 1uận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã nương vào đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm để thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng về tại quê hương, tác lễ cúng 49 ngày cho bố theo nghi thức Phật giáo.
Được sự hứa khả của chư Tăng, gia đình cùng các Phật tử trong đạo tràng vô cùng hoan hỉ. Trên tinh thần hòa hợp, đạo tràng đã cắt cử một số Phật tử về trợ duyên, giúp đỡ gia đình sắp xếp mâm cúng, chuẩn bị vật thực trong đàn lễ. Mặc dù khoảng cách xa xôi, phải di chuyển từ sáng sớm trong tiết trời khá lạnh nhưng các Phật tử vẫn nhiệt tình trợ duyên cho đạo hữu của mình thực hành hiếu hạnh trong lễ cúng 49 ngày cho bố.
---
Đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm đang tu tập trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa dưới sự giáo dưỡng của Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng và sự hướng dẫn tu tập của Cô Phạm Thị Yến.
Trưởng đạo tràng: Phật tử Nguyễn Văn Hạnh
Gia đình cùng Phật tử trong đạo tràng thành kính cung thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng quang lâm.
Gia đình cùng Phật tử trong đạo tràng thành kính cung thỉnh chư Tăng chùa Ba Vàng quang lâm
Phật tử Nguyễn Văn Hạnh - trưởng đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm thành kính dâng lời tác bạch lên chư Tăng chùa Ba Vàng.
Phật tử Nguyễn Văn Hạnh - trưởng đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm thành kính dâng lời tác bạch lên chư Tăng chùa Ba Vàng
Chư Tăng tác lễ 49 ngày cho gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm.
Chư Tăng tác lễ 49 ngày cho gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm
Các Phật tử tụng kinh trợ duyên lễ 49 ngày cho gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm.
Các Phật tử tụng kinh trợ duyên lễ 49 ngày cho gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm
Các Phật tử tụng kinh trợ duyên lễ 49 ngày cho gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm.
Các Phật tử tụng kinh trợ duyên lễ 49 ngày cho gia đình Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng tu tập tại đạo tràng Minh Long Nam Từ Liêm

Các bài nên xem:

1,322 lượt xem
02/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ