Sám Cầu Siêu Độ Chúng Sinh Nơi Địa Ngục

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Từ muôn kiếp si mê điên đảo
Theo ác tâm gây tạo tội khiên
Giết người hại vật triền miên
Nỗi đau kẻ khác lòng quên đoái hoài
Nay tha thiết nương oai thần Phật
Chứng tâm con như cắt như đâm
Xót xa hối hận lỗi lầm
Ước mong chuộc lại gấp trăm vạn lần
Giờ con lại tâm thành theo Phật
Lòng từ bi ngày một lớn lên
Thương yêu khắp cả mọi miền
Nỗi đau kẻ khác nguyện xin nhận giùm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Từ muôn kiếp tham lam ích kỷ
Quên tha nhân chỉ nghĩ lợi mình
Dối gian trộm cướp tranh giành
Để cho kẻ khác mặc tình khóc than
Tội con lớn hơn ngàn ngọn núi
Nên bây giờ sám hối ăn năn
Mai sau trở lại trần gian
Con xin được sống hoàn toàn vị tha
Tuy nghèo khổ nhưng là người tốt
Không gian tham một chút của người
Lại còn giúp đỡ cho người
Bằng công bằng của bằng lời thương yêu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Vì mê muội chìm trong dục lạc
Những trò vui phá nát hạnh lành
Rượu men, bài bạc, ái tình
Cuồng say vũ điệu, đắm mình thuốc ma
Tâm hồn bẩn như là cỏ rác
Tội lỗi đầy như cát sông Hằng
Bây giờ địa ngục trối trăng
Lửa thiêu roi đánh công bằng mà thôi
Con sám hối nhiều đời lầm lỗi
Nguyện về sau từ chối thú vui
Giữ thân trong sạch đẹp ngoài
Đem công sức để xây đời thiện lương
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Với đôi chút thành công quá khứ
Con kiêu căng cô phụ thánh thần
Chẳng tin có quả có nhân
Chẳng tin có Phật tuyệt luân siêu phàm
Dùng lời nói việc làm ngang bướng
Hủy báng điều cao thượng trên đời
Đó là Phật pháp tuyệt vời
Đó là chư Thánh sáng ngời từ tâm
Nay con hiểu lỗi lầm quá nặng
Lòng ăn năn cay đắng vạn lần
Từ nay cho tận ngàn sau
Xin theo bước Phật tiến tu đạo mầu
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Những kiếp trước lòng nhiều ganh ghét
Khinh kẻ này, chỉ trích kẻ kia
Tâm đầy phiền giận trách chê
Thấy người có lỗi, không hề khoan dung
Con đâu hiểu sống cùng cõi thế
Người với người phải biết thương nhau
Trần gian này lắm nỗi khổ đau
Chỉ vì thù hận chìm sâu lòng người
Con xin nguyện ngàn đời sau nữa
Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm
Thương người như thể thương thân
Tâm từ bi sẽ chuyên cần đắp xây
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Tâm đố kỵ từ muôn kiếp trước
Thấy ai hơn bực tức không nguôi
Bên ngoài ra vẻ nói cười
Mà trong chỉ muốn hại người nát tan
Tội như thế ngập tràn sông núi
Nên bây giờ ngục tối giam cầm
Nay con hiểu được lỗi lầm
Tuy chìm địa ngục nhưng thầm tỉnh tu
Con nguyện sẽ cúi đầu tán thán
Bất cứ ai hơn hẳn với con
Tâm thành con khởi ước mong
Ai ai cũng sẽ vạn lần hơn con
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Cuộc sống vốn đã nhiều đau khổ
Con lại gây đau khổ nhiều hơn
Bằng lời chia rẽ hai bên
Khiến người người phải oán hờn lẫn nhau
Nặng hơn cả trước sau Tăng chúng
Tranh với nhau bên đúng bên sai
Giành nhau danh tiếng tiền tài
Đạo mầu vì thế mà phai nhạt dần
Ngày nào được trần gian trở lại
Xin làm người chắp nối yêu thương
Bàn tay nồng ấm làn hương
Dựng xây cuộc sống thiên đường an vui
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Phật Pháp vốn từ bi vô ngã
Nhưng chúng con thì lại sai lầm
Mới tu chưa được mấy năm
Thấy mình nhập Thánh siêu phàm Như Như
Mở miệng nói dương dương tự đắc
Xem mọi người như rác như rơm
Tranh hơn thiền ngữ Phật ngôn
Tâm kiêu mạn lớn ngàn lần Tu Di
Quả báo đến ngu si điên loạn
Chết xong còn chịu nạn ngục hình
Giờ đây suy ngẫm tội mình
Cúi đầu cầu Phật thương tình thứ tha
Con xin nguyện thoát ra tà kiến
Giữ tâm hồn hiền thiện khiêm nhu
Lúc nào cũng thấy cái Ta
Chỉ là cỏ rác, chỉ là bụi bay
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Khi còn sống ham mê lợi trước
Buôn thứ gì miễn được lợi to
Mại dâm, ma túy, bạc cờ
Sách phim đồi trụy bóng ma vũ trường
Gieo tội lỗi ngập đường nhân thế
Khiến nhiều người hư phế cuộc đời
Tội này biết lúc nào vơi
Chết rơi hỏa ngục cạn lời rên la
Con biết tội con là cực ác
Không mong gì sớm được an nhàn
Chỉ còn tha thiết ăn năn
Nguyện khi trở lại làm thân con người
Sẽ đem cả cuộc đời theo Phật
Đem đạo mầu gieo rắc mười phương
Đắp xây thế giới hiền lương
Dựng nền đạo đức tình thương đẹp người
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Xưa có phước được làm quan lớn
Nhưng quên đi bổn phận với dân
Chẳng lo việc nước chuyên cần
Chỉ lo lợi dụng chức quyền kiếm riêng
Bênh vực kẻ lắm tiền nhiều bạc
Ức hiếp người yếu ớt lầm than
Đọa vào ngục tối kêu van
Nay con sám hối nghiệp căn thủa nào
Nếu cõi thế ngày sau trở lại
Xin làm người giản dị tầm thường
Nhưng lòng rộng lớn tình thương
Đôi tay khối óc nguyện dâng cho đời
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Phận làm con không tròn đạo hiếu
Với mẹ cha đã thiếu chăm lo
Công ơn sinh dưỡng ngày xưa
Không từng ghi nhớ thờ ơ phũ phàng
Lại có lúc hung hăng nạt nộ
Khiến thân già đau khổ tủi buồn
Bây giờ đền tội mỏi mòn
Cầu mong Phật chứng minh con lòng thành
Nguyện tâm hiếu ân cần gìn giữ
Lo mẹ cha giấc ngủ miếng ăn
Rồi đem Phật Pháp cao thâm
Độ cha mẹ được thiện căn sâu dầy
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Nhớ thủa trước thương con quá đáng
Chỉ nuông chiều không dám dạy răn
Thế nên con trẻ hư dần
Lớn lên thành kẻ bất nhân hại đời
Tội con trẻ do nơi cha mẹ
Nên ngục hình không thể tính riêng
Giờ đây hiểu lẽ nghiệp duyên
Gặp nhau là nợ là duyên thủa nào
Nên phải gắng dạy nhau đạo lý
Còn những trò vui chỉ thoáng qua
Cho con Phật Pháp cao xa
Đạo là vĩnh cửu đời là giấc mơ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Rừng là chỗ chở che sự sống
Cây là nơi trú ngụ quỷ thần
Rừng cây là của toàn dân
Con vì tham đã phá dần màu xanh
Lợi mình hưởng, hại dành nhân loại
Quỷ thần sân, kinh hãi đất trời
Nắng khô khan, bão tơi bời
Khổ đau gieo rắc cuộc đời đáng thương
Vì tội chướng nay vương địa ngục
Nguyện sau này gắng sức trồng rừng
Giữ gìn sự sống mến thương
Cho hành tinh đẹp trên từng bước chân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Tham vọng lớn muốn người tôn kính
Dối gạt đời xưng Thánh xưng Thần
Truyền rao tà đạo sai lầm
Hưởng người dâng cúng, nhận người cúi xin
Gây mê tín bỏ quên đạo đức
Khiến người theo đoạn dứt thiện căn
Mượn danh Phật để dối gian
Dùng thần chú bác luật nhân quả rồi
Tội mượn đạo tạo đời rất nặng
Ngục ngàn năm cũng chẳng trả vừa
Bây giờ vĩnh kiếp xin chừa
Nguyện theo Chánh đạo ngăn ngừa tội sâu
Xin làm kẻ đứng sau ngồi dưới
Không còn ham tài lợi danh xưng
Cúi đầu tin quả tin nhân
Đi theo lẽ phải công bằng mà thôi
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Đã đối xử với người tàn ác
Bắt trẻ con về buộc đi xin
Bẻ chân đâm mắt hủy hình
Lại còn đánh đập bớt phần thức ăn
Hoặc lừa gạt bán thân phụ nữ
Bắt chôn đời vào chốn lầu xanh
Hoặc làm chủ ép công nhân
Phải làm quá sức để giành lợi to
Lửa địa ngục đợi chờ những kẻ
Vì lợi mình hành hạ chúng sinh
Con nay sám hối tội tình
Hiểu ra tội ác mà mình đã gây
Nguyện cõi thế có ngày trở lại
Sẽ trọn lòng từ ái thương yêu
Vì người chẳng kể sớm chiều
Kiếm từng hạnh phúc chắt chiu tặng đời
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Dùng vu khống hại người đau khổ
Dồn người vào tuyệt nợ cùng đường
Dựng lên những chuyện lạ thường
Thay đen đổi trắng miệng dường như dao
Dù người lỗi, lòng rầu tha thứ
Người chẳng sai sao nỡ vu oan
Ngày nay ngục tối kêu van
Cũng là nghiệp quả công bằng mà thôi
Con nguyện sẽ dùng lời tốt đẹp
Để cứu người thoát kiếp tai ương
Miệng là một suối tình thương
Chảy vào cuộc sống vị hương ngọt ngào.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Lại còn tội buôn gian bán thiếu
Giả mạo hàng cướp hiệu của người
Khiến người điêu đứng thiệt thòi
Người mua lầm cũng khóc cười dở dang
Nguy hiểm nhất thuốc thang làm giả
Cũng xem như giết cả mạng người
Vô lương tâm hại bao người
Dù chìm địa ngục chưa vơi tội tình
Nay với cả tâm thành sám hối
Nguyện sau này quên lợi phần mình
Lo cho tất cả chúng sinh
Dù cành hoa nhỏ cũng xin tặng người
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Lúc còn sống hung hăng dữ tợn
Tụ tập thành băng đảng côn đồ
Đâm thuê chém mướn giết nhờ
Chặn đường cướp giật lọc lừa ép sâu
Xuống địa ngục còn đâu uy lực
Chịu lửa roi thân nhức mình đau
Ngục hình dù chịu bao lâu
Cũng không xứng với thủa nào ác nhân
Nay hối hận cam tâm chịu đọa
Một ngày kia nghiệp xóa nhẹ rồi
Xin theo Phật Pháp muôn đời
Sống hiền lành giữa đất trời thênh thang
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Xin tất cả chúng sinh sám hối theo rằng:
Ai cũng thế ít nhiều đều tội
Chỉ khác nhau biết lỗi hay không
Đời là bể khổ mênh mông
Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân
Phật là đấng chí tôn chí kính
Con đời đời xin đảnh lễ Người
Từ bi trí tuệ tuyệt vời
Nhờ thần uy Phật con rời cõi mê
Lời Phật dạy đường về cõi giác
Là mặt trời soi sáng thế gian
Lòng con tha thiết muôn vàn
Xin tìm theo mãi bước chân Phật Đà
Nay sám hối thay cho tất cả
Những chúng sinh đang đọa ngục hình
Mong rằng sớm thoát tội tình
Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm
Dù lúc trước đã làm nên tội
Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời
Luật nhân quả đã tin rồi
Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn
Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ
Chút điều lành cũng thử cũng làm
Diệt trừ sân hận tham lam
Huân tu khiêm hạ từ tâm vững bền
Đường thiện nghiệp đi lên từng bước
Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng
Tội xưa xin chuộc dần dần
Bằng vô số việc thiện dâng cho đời
Xin cúi xuống làm người thấp kém
Miễn đôi tay làm đẹp cho đời
Tình thương dâng khắp muôn nơi
Con tim tuy nhỏ nhưng đời rất ơn
Dù có khổ quyết không đổi hướng
Chỉ một đường cao thượng mà đi
Cúi đầu trước đức Từ Bi
Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Từ Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.

-
aa
+
915 lượt xem
31/07/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ