Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử phát tâm Bồ Đề, nguyện làm lợi ích chúng sinh

Ngày 19/6/Tân Sửu (tức 28/7/2021), chùa Ba Vàng tổ chức lễ phát tâm Bồ đề để các Phật tử được nương theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ tát, được phát khởi hạt giống Bồ đề trong tâm thức, tiếp bước trên con đường tầm cầu giác ngộ, giải thoát, làm lợi ích cho quần sinh.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật trong lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh niêm hương bạch Phật trong lễ Phát Bồ Đề Tâm Nguyện

Với sự học hiểu về lợi ích của tâm Bồ đề, Cô Phạm Thị Yến đã đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã dâng lời tác bạch cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng hứa khả cho hàng đệ tử Phật tại gia được xả bỏ lời nguyền ác, hướng về sám hối các chúng sinh mà mình đã từng ác hại và được thực tập phát tâm Bồ Đề rộng lớn, nguyện thực hành công hạnh Bồ Đề mang lại hạnh phúc cho chúng sinh.

Cô Chủ nhiệm cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tham dự buổi lễ phát BồCô Chủ nhiệm cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa tham dự buổi lễ phát Bồ đề tâm nguyện. đề tâm nguyện.

Cô Chủ nhiệm cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa tham dự buổi lễ phát Bồ Đề tâm nguyện

dâng lời cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh cho được phát Bồ đề nguyện

Cô Phạm Thị Yến dâng lời cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh cho được phát Bồ đề nguyện

Đại đức Thích Trúc Bảo Tuệ đã đối trước Sư Phụ đọc lời phát Bồ đề tâm nguyện để Tứ chúng đồng phát nguyện

Đại diện toàn thể chư Tăng Ni và các Phật tử trong gần 300 đạo tràng chùa Ba Vàng, Đại đức Thích Trúc Bảo Tuệ đã đối trước Sư Phụ đọc lời phát Bồ đề tâm nguyện để Tứ chúng đồng phát nguyện

Trong buổi lễ, thực hành hạnh “rộng tu cúng dường”, các Phật tử đại diện cho CLB Cúc Vàng đã dâng phẩm vật cúng dường tri ân tâm nguyện Bồ đề của Sư Phụ cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng và nguyện mong hồi hướng công đức cho tất cả chúng sinh trong khắp pháp giới, khiến căn lành không dứt ở thế gian này.

dâng lời cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh cho được phát Bồ đề nguyện

Các Phật tử với lòng kính tín Tam Bảo, kính quý tâm Bồ đề, đã dâng vật phẩm cúng dường trên Tam Bảo cùng hiện tiền chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng

Các bài nên xem:

55 lượt xem
28/07/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục