Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Phật tử dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng nhân mùa tự tứ

“Trong ba tháng an cư kiết hạ, chư Tăng thật tu, tô bồi giới đức thì thế gian sẽ được hưởng nhờ ân phúc của chư Tăng. Nếu ai thật tâm hiếu nghĩa đúng pháp, cúng dường tứ sự đầy đủ vào Tăng đoàn tu hành đúng pháp đó và hồi hướng phúc báu cứu khổ cho gia tiên để báo đền ơn nghĩa thì sẽ đem lại phúc lành cho cả người sống và người đã mất. Đấy chính là cách mà chúng ta tạo ra phúc lành trong tháng báo hiếu. Người tu phúc thì được phúc. Cõi trời thấy chúng ta tu phúc, họ hoan hỷ và gia trì cho chúng ta nên tháng này gọi là trời người hoan hỷ. Vì thế, tháng 7 là tháng đại phúc cho thế gian nếu làm theo đúng lời Phật dạy.” – Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Hiểu được lợi ích như vậy, ngày 08/7/Canh Tý (tức 26/8/2020) vừa qua, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập và sinh hoạt tại chùa Ba Vàng đã đại diện cho CLB dâng phẩm vật cúng dường chư Tăng nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Từ đó, mong nguyện chính Pháp được tuyên dương, chư Tăng được tứ sự phù hợp, như ý, tinh tấn tu hành, sớm vào Thánh quả, luôn là ruộng phúc lành cho chúng sinh. Các Phật tử cũng nguyện mang công đức này cầu Vô Thượng Bồ Đề. Hiện tiền, hồi hướng cầu cho gia đình được tăng trưởng phúc lành, tiêu trừ nghiệp chướng; cha mẹ còn sống được mạnh khoẻ bình an; cha mẹ quá vãng, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng gia tiên tiền tổ kiếp này, gia tiên tiền tổ các kiếp quá khứ được nương nơi Tam Bảo được giác ngộ giải thoát.
Bên cạnh đó, các Phật tử ở xa không thể về chùa được vì dịch bệnh Covid-19 nhưng cũng hướng tâm bạch lễ cùng các Phật tử ở chùa khi tham gia trực tuyến chương trình dâng phẩm vật cúng dường qua mạng.

vu lan mùa báo hiếu

Các Phật tử tiến vào Chính điện dâng phẩm vật cúng dường Sư Phụ và chư Tăng chùa Ba Vàng

vu lan mùa báo hiếu

Phật tử Nguyễn Thiên Hữu – đại diện Phật tử chùa Ba Vàng dâng lời tri ân lên Sư Phụ và chư Tăng

vu lan mùa báo hiếu

Phẩm vật cúng dường được các Phật tử thành kính dâng lên cúng dường Sư Phụ và chư Tôn đức Tăng

vu lan mùa báo hiếu

Sư Phụ ban những lời đạo từ quý báu đến các Phật tử trong buổi lễ

Các bài nên xem:

234 lượt xem
28/08/2020

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục