Phật tử CLB Cúc Vàng tu tập thiện tâm hồi hướng hóa giải nạn dịch Covid-19

“Trong kinh “Vesali thiên tai, dịch họa” kể rằng: Khi thành Vesali bị hạn hán, người chết rất nhiều, vua quan và nhân dân trong nước đã thỉnh Phật cứu giúp. Đức Phật cho 500 vị Tỳ-kheo tụng bài kinh Tam Bảo để có được năng lượng tâm tỏa ra không gian trong khu vực thành Vesali. Chính năng lực của tâm tăng thượng này đã chiêu cảm được các vị thiện thần, thiện dạ-xoa, la sát, thiện chư thiên đến, khiến cho thời tiết được thay đổi, dịch bệnh được tiêu trừ. Đó là tất cả nhân duyên về tâm linh, khiến cho con người thay đổi tâm tính, biết yêu thương, hỗ trợ nhau, có những phương pháp để diệt trừ dịch bệnh, thanh lọc những cấu uế của môi trường do dịch bệnh gây ra.” - Phật tử Phạm Thị Yến (Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Áp dụng lời Phật dạy và thực hành theo lời sách tấn, khuyến thỉnh của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại tại một số tỉnh thành của Việt Nam, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã phát tâm tùy duyên tu tập tại nhà theo chương trình tu tập hồi hướng hóa giải các ác nạn về thiên tai, dịch bệnh.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
 
tu tập tại nhà
Phật tử phát tâm tùy duyên tu tập tại nhà theo chương trình tu tập hồi hướng hóa giải các ác nạn về thiên tai, dịch bệnh
gia-đình-PT-1
Gia đình Phật tử cùng nhau tu tập tại nhà theo chương trình tu tập của CLB Cúc Vàng
các PT cùng tu tập
Gia đình Phật tử cùng nhau tu tập tại nhà theo chương trình tu tập của CLB Cúc Vàng
PT trẻ
Tại nhà, Phật tử đang tu tập theo chương trình Cô chủ nhiệm hướng dẫn để hồi hướng, hóa giải nạn dịch Covid-19.
tụng kinh Tam Bảo
Các Phật tử đang tu tập theo chương trình Cô chủ nhiệm hướng dẫn để hồi hướng, hóa giải nạn dịch Covid-19.

Các bài nên xem:

524 lượt xem
31/01/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ