Phật tử CLB Cúc Vàng thành kính cúng dường khoảng 500 triệu tại Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ XIII

“Phật Pháp xương minh do Tăng già hoằng hóa

Thiền môn hưng thịnh bởi đàn việt tín tâm.”

Thực hành theo tâm nguyện hộ độ cho chư Tăng - những người đệ tử nối nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành; vừa qua, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến và đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã sắm sửa tịnh tài, vật thực,... với tổng giá trị khoảng 500 triệu để cúng dường đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ XIII.

Trong kinh Nikaya, Đức Phật có dạy về bổn phận của người cư sĩ tại gia, rằng: “Vị Thánh đệ tử hộ trì chúng Tỳ kheo với y, với đồ ăn khất thực, với sàng tọa, với dược phẩm trị bệnh. Thành tựu được như vậy, vị Thánh đệ tử bước vào con đường thích đáng của gia chủ, con đường đem lại tiếng tốt, đưa đến cõi trời.”

Nguyện mong, với công đức này, các Phật tử cùng gia đình sẽ luôn an vui, hạnh phúc, tinh tấn lục hòa, nối tiếp thực hành lời dạy của Phật hoàng Trần Nhân Tông để đất nước luôn được thái bình và ngày càng hưng thịnh.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Đại diện các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã dâng lời tác bạch thỉnh chư tôn đức Tăng từ bi thọ nhận sự cúng dường của Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục Hòa.

Đại diện các Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến đã dâng lời tác bạch thỉnh chư tôn đức Tăng từ bi thọ nhận sự cúng dường của Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập tu Lục Hòa.

CLB Cúc Vàng cung kinh cúng dường, nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

CLB Cúc Vàng cung kinh cúng dường, nguyện mong chánh Pháp trụ lâu dài ở thế gian.

Cô chủ nhiệm thành kính cúng dường chư Ni.

Cô chủ nhiệm thành kính cúng dường chư Ni.

Các vật phẩm được Phật tử thành kính cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Các vật phẩm được Phật tử thành kính cúng dường chư tôn đức Tăng Ni.

Các Phật tử cung kính chắp tay, chờ mong được đặt bát cúng dường.

Các Phật tử cung kính chắp tay, chờ mong được đặt bát cúng dường.

Các vật phẩm được chuẩn bị chu đáo.

Các vật phẩm được chuẩn bị chu đáo.

Rất nhiều vật thực được các Phật tử chuẩn bị để cúng dường chư tôn đức Tăng Ni trong Đại giới đàn.

Rất nhiều vật thực được các Phật tử chuẩn bị để cúng dường chư tôn đức Tăng Ni trong Đại giới đàn.

Kết thúc buổi lễ, các Phật tử đã chụp bức hình cùng Cô chủ nhiệm.

Kết thúc buổi lễ, các Phật tử đã chụp bức hình cùng Cô chủ nhiệm.

6 lượt xem
21/12/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ