Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Lời Khấn Nguyện

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng
Xin chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện:

 1. Xin cho con mãi mãi
  Lòng tôn kính vô biên
  Hơn núi biển mông mênh
  Dâng lên mười phương Phật.
 2. Xin cho con mãi mãi
  Lòng thương yêu không cùng
  Trải thế giới tam thiên
  Đến chúng sinh vô tận.
 3. Xin cho khắp muôn loài
  Sống yên lành bên nhau
  Không ganh ghét oán thù
  Không chiến tranh giết chóc.
 4. Xin cho kẻ bất thiện
  Biết tin có luân hồi
  Có nghiệp báo trả vay
  Để hồi đầu hướng thiện.
 5. Xin kẻ mù được sáng
  Kẻ điếc lại được nghe
  Kẻ nghèo được ấm no
  Kẻ ốm đau bình phục.
 6. Xin cho loài cầm thú
  Thoát được nghiệp ngu si
  Tái sinh vào cõi người
  Biết tu theo Phật Pháp.
 7. Các vong linh vất vưởng
  Trong cõi giới u huyền
  Thoát nghiệp đói triền miên
  Quy y và siêu thoát.
 8. Xin cho nơi địa ngục
  Chúng sinh đang đọa đày
  Khởi được tâm từ bi
  Để xa lìa cảnh khổ.
 9. Cúi xin mười phương Phật
  Chư Bồ Tát Thánh Hiền
  Đem chánh pháp thiêng liêng
  Sáng soi nghìn thế giới.
 10. Cho chúng con mãi mãi
  Dù sinh về nơi đâu
  Đều gặp pháp nhiệm mầu
  Để nương theo tu tập.
 11. Cho con biết khiêm hạ
  Biết tôn trọng mọi người
  Tự thấy mình nhỏ thôi
  Việc tu còn kém cỏi.
 12. Cho tay con rộng mở
  Biết san sẻ cúng dường
  Biết giúp đỡ yêu thương
  Đến những người khốn khó.
 13. Xin cho con bình thản
  Trước nghịch cảnh cuộc đời
  Dù bị mắng bằng lời
  Hay bằng điều mưu hại.
 14. Xin tâm con sung sướng
  Khi thấy người thành công
  Hoặc gây tạo phước lành
  Như chính con làm được.
 15. Cho con biết im lặng
  Không nói lỗi của người
  Chỉ lặng lẽ dùng lời
  Cầu cho người hết lỗi.
 16. Xin vòng dây tham ái
  Rời khỏi cuộc đời con
  Để cho trái tim con
  Biết yêu thương tất cả.
 17. Cúi lạy mười phương Phật
  Đau khổ đã nhiều rồi
  Vô lượng kiếp luân hồi
  Đắng cay và mỏi mệt.
 18. Nay con dâng lời nguyện
  Giải thoát, quyết tìm về
  Giác ngộ, quyết lìa mê
  Độ sinh đền ơn Phật.
 19. Xin cho con giữ vững
  Được chí nguyện tu hành
  Không một phút buông lơi
  Không một giờ xao lãng.
 20. Xin vẹn toàn giới hạnh
  Với thiền định lắng sâu
  Với trí tuệ nhiệm mầu
  Xóa tan dần chấp ngã.
 21. Xin cho con tỉnh táo
  Không kiêu mạn tự hào
  Dù tu tiến đến đâu
  Vẫn tự tìm chỗ dở.
 22. Nguyện cho con đi mãi
  Không đứng lại giữa đường
  Đến tuyệt đối vô biên
  Tâm đồng tâm chư Phật.
 23. Rồi trong muôn vạn nẻo
  Của sinh tử luân hồi
  Con mãi mãi không thôi
  Độ sinh không dừng nghỉ.
 24. Cúi lạy mười phương Phật
  Xin chứng giám lòng con
  Lời khấn nguyện sắt son
  Dâng lên ngôi Tam Bảo.
1.383 lượt xem
20/06/2021

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục