Trang nghiêm lễ khai đàn Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ năm Tân Sửu

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là thầy thuốc chữa bệnh, hiểu biết và thông suốt các y dược của thế gian và xuất thế gian, trị tất cả những trọng bệnh phiền não về thân và tâm của chúng sinh. Do đó, đàn lễ Dược Sư cầu an đầu năm là một phương tiện giúp mọi người giảm trừ tội lỗi, tai ương bằng cách làm các việc thiện lành theo lời dạy trong kinh. Bên cạnh đó, đây là một nghi lễ cầu quốc thái dân an, người người đều được sống trong cảnh giới an bình theo lời nguyện khi hành Bồ Tát đạo của Đức Dược Sư.
Trên tinh thần đó, hôm nay, ngày 08/Giêng/Tân Sửu (tức 19/02/2021), chùa Ba Vàng tổ chức nội bộ Lễ Khai Pháp - Khai Đàn Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ để cầu cho đất nước thái bình, tai qua nạn khỏi, nhân dân có một năm ấm no, hạnh phúc.
Qua mạng trực tuyến, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng ở tại gia đã hướng tâm về chùa theo dõi chương trình, nguyện cầu cho thế giới sớm có nhân duyên thoát khỏi dịch bệnh, đất nước thái bình, an lạc.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tại chùa, Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng niêm hương bạch Phật trong buổi khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng niêm hương bạch Phật trong buổi khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ

Tại chùa, Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng niêm hương bạch Phật trong buổi khai đàn Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ.

Buổi lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Ba Vàng

Đàn lễ thí thực, cúng chúng sinh tại chùa Ba Vàng.

Đàn lễ thí thực, cúng chúng sinh tại chùa Ba Vàng

Tôn tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật trong đàn lễ cầu tiêu tai diên thọ tại chùa Ba Vàng.

Tôn tượng Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật trong đàn lễ cầu tiêu tai diên thọ tại chùa Ba Vàng

các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã tùy duyên ở tại gia đình, hướng tâm về chùa và tham dự lễ khai đàn trực tuyến qua mạng internet.

Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã tùy duyên ở tại gia đình, hướng tâm về chùa và tham gia lễ khai đàn trực tuyến qua mạng Internet

các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã tùy duyên ở tại gia đình, hướng tâm về chùa và tham dự lễ khai đàn trực tuyến qua mạng internet.

Phật tử trong CLB Cúc Vàng hướng tâm tham gia khóa lễ tại gia đình qua Internet

các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã tùy duyên ở tại gia đình, hướng tâm về chùa và tham dự lễ khai đàn trực tuyến qua mạng internet.

Hình ảnh được ghi nhận thêm

Các bài nên xem:

1,408 lượt xem
19/02/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ