Làm con - Việc đầu tiên phải hoàn thành trong cuộc đời

"Chỉ có những người tu hành mới thực sự là người lo sự nghiệp làm con đến cuối cuộc đời; không những lo sự nghiệp làm con cho mình, mà còn lo sự nghiệp làm con cho chúng sinh. Cho nên, ai nghĩ đến sự nghiệp làm con thì người đó là những người tốt đẹp." - Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

1,273 lượt xem
14/08/2022

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. N
    N

    Nguyễn Thị Hà

    04/09/2022

    Sự nghiệp làm con phải là sự nghiệp đầu tiên. Con xin thành kính tri ân lời dạy của Cô!