Khai đàn An cư kiết hạ - Tinh tấn tu tập để báo đền ân Phật

Bước vào mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, tối ngày 03/5/Quý Mão (tức 20/6/2023) Cô Phạm Thi Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tác lễ tụng kinh khai đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

“Trong 3 tháng an cư, chư Tăng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, thâm nhập chánh kiến, thực hành giới và lấy Pháp để thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Là người đệ tử Phật, là đệ tử của Sư Phụ, chúng ta cần tu tập để xứng đáng báo đền ân Phật, công lao của người đã dạy dỗ mình và làm lợi ích chính cho mình.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).

Đối trước ngôi Tam Bảo tại chính điện chùa Ba Vàng, Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã tác lễ tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, tối ngày 03/5/Quý Mão (tức 20/6/2023) Cô Phạm Thi Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tác lễ tụng kinh khai đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng
Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng chùa Ba Vàng, tối ngày 03/5/Quý Mão (tức 20/6/2023) Cô Phạm Thi Yến đã đại diện cho các Phật tử trong CLB Cúc Vàng tác lễ tụng kinh khai đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng
Các Phật tử trang nghiêm trong buổi lễ
Các Phật tử trang nghiêm trong buổi lễ
Cô Phạm Thi Yến cùng các Phật tử tụng kinh khai đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng
Cô Phạm Thi Yến cùng các Phật tử tụng kinh khai đàn chương trình tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm
Các Phật tử thành kính chắp tay trong thời khoá tu tập
Các Phật tử thành kính chắp tay trong thời khoá tu tập
Tại nhà, các Phật tử đạo tràng Minh Giác - Tân Tiến, Hải Phòng tập trung cùng tu tập
Tại nhà, các Phật tử đạo tràng Minh Giác - Tân Tiến, Hải Phòng tập trung cùng tu tập
Các Phật tử đạo tràng Trúc Đông - Bắc Từ Liêm, Hà Nội tập trung tu tập tại nhà
Các Phật tử đạo tràng Trúc Đông - Bắc Từ Liêm, Hà Nội tập trung tu tập tại nhà
Các Phật tử đạo tràng Trúc Đông - Bắc Từ Liêm, Hà Nội tập trung tu tập tại nhà
Các Phật tử đạo tràng Trúc Đông - Bắc Từ Liêm, Hà Nội tập trung tu tập tại nhà
Phật tử nhóm Thụy Lâm, Hà Nội trang nghiêm tu tập tại nhà
Phật tử nhóm Thụy Lâm, Hà Nội trang nghiêm tu tập tại nhà

-
aa
+
416 lượt xem
21/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.