Họp tổng kết công tác Phật sự Chùa Ba Vàng năm 2021, ngày 14/12/Tân Sửu