Cúng dường Hạ trường chùa Nam Hải mùa an cư - Gieo trồng cội phúc nơi Tam Bảo

"Cúng dường bậc đáng cúng,
Chư Phật hoặc đệ tử,
Các bậc vượt hý luận,
Đoạn diệt mọi sầu bi."
- Kinh Pháp Cú -

Thực hành theo lời Đức Phật dạy, với tâm nguyện hộ trì Tam Bảo, trong 3 tháng chư Tăng an cư cấm túc tại các trường hạ, Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng vật phẩm và tịnh tài lên cúng dường nhân mùa An cư.
“Chúng con được nghe Đức Phật dạy, chư Tăng giáo hóa, trong 3 tháng an cư kiết hạ, chư Tăng học tập và luận bàn về thánh điển của đức Phật, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng phạm hạnh. Phật tử chúng con, vì lợi ích và hạnh phúc cho mình, với lòng khát ngưỡng công đức, phước báu từ ngôi Tam Bảo, nên các gia đình bạn hữu, Phật tử chúng con cùng nhau thành tâm có chút tịnh tài và tịnh vật thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức nhân mùa an cư.

Chúng con thành kính cầu thỉnh trên chư tôn thiền đức đức từ bi vì lợi ích hạnh phúc cho chúng con, mà hứa khả, hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường này của chúng con, để cho chúng con được ân chiêm công đức.” - Trích lời Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán).
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

cac-phat-tu-dang-pham-vat
Các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính dâng vật phẩm và tịnh tài cúng dường tới chư tôn đức Tăng nhân mùa An cư, tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).
hoa-thuong-duong-chu-thich-quang-tung-chung-minh-su-cung-duong
Quang lâm chứng minh cho sự cúng dường của các Phật tử, có Hoà Thượng Đường chủ Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG VN thành phố Hải Phòng
pham-vat-dang-cung
Những vật phẩm được các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng nhân mùa an cư tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).
phat-tu-luu-lai-buc-hinh-ky-niem
Những vật phẩm được các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng nhân mùa an cư tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).
luu-lai-hinh-anh
Bức hình lưu niệm của các Phật tử tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), bên Hoà Thượng Đường chủ Thích Quảng Tùng - Trưởng ban tri sự GHPGVN thành phố Hải Phòng.
cac-phat-tu-ben-co-chu-nhiem
Khoảnh khắc ý nghĩa của các Phật tử bên Cô chủ nhiệm trong chuyến đi cúng dường mùa an cư tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)
niem-vui-khi-luu-lai-khoanh-khac-ben-co
Niềm vui trên nét mặt các Phật tử khi được lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa bên Cô chủ nhiệm nhân dịp cúng dường mùa an cư tại Hạ trường chùa Nam Hải (Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

 

 

276 lượt xem
12/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ