CLB La Hầu La với bình bát phước

Với lòng tín tâm Tam Bảo và sự thành tựu qua việc thực hành các bài tập đạo đức từ lời Phật dạy, ngày 04/01/Nhâm Dần, nhân dịp đầu xuân năm mới, các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La đã về chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường trên Sư Phụ cùng chư Tăng Ni.
Mong rằng, từ công đức cúng dường, gieo phước lành vào Tam Bảo, các bé sẽ được nhiều phước báu khiến dung sắc tốt đẹp, trí tuệ thông minh, biết sống hiếu thuận, trở thành người Phật tử tín tâm Tam Bảo, đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc, hộ trì Tam Bảo, để trong các kiếp vị lai được giải thoát tối thượng.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

 

Với lòng kính tín Tam Bảo, Cô Phạm Thị Yến - chủ nhiệm CLB La Hầu La sớt bát cúng dường Sư Phụ

Với lòng kính tín Tam Bảo, Cô Phạm Thị Yến – chủ nhiệm CLB La Hầu La sớt bát cúng dường Sư Phụ

Đại diện cho CLB La Hầu La, Cô chủ nhiệm cùng các bạn nhỏ đang có mặt tại chùa đã dâng lời bạch thỉnh Sư Phụ cùng chư Tăng chứng minh chú nguyện hồi hướng cho buổi sớt bát cúng dường

Đại diện cho CLB La Hầu La, Cô chủ nhiệm cùng các bạn nhỏ đang có mặt tại chùa đã dâng lời bạch thỉnh Sư Phụ cùng chư Tăng chứng minh chú nguyện hồi hướng cho buổi sớt bát cúng dường

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La chuẩn bị hoa thơm dâng cúng dường Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng

Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La chuẩn bị hoa thơm dâng cúng dường Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng

Các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La chuẩn bị những bông hoa thơm để dâng cúng dường chư tôn đức Tăng

Các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La chuẩn bị những bông hoa thơm để dâng cúng dường chư tôn đức Tăng

Các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La cùng nhân dân, Phật tử thập phương đã chuẩn bị vật thực và những bông hoa tươi đẹp ngay từ sáng sớm để cúng dường chư tôn đức Tăng trên đoạn đường đi khất thực

Các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La cùng nhân dân, Phật tử thập phương đã chuẩn bị vật thực và những bông hoa tươi đẹp ngay từ sáng sớm để cúng dường chư tôn đức Tăng trên đoạn đường đi khất thực

Những bông hoa tươi đẹp đã được các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La thành kính dâng cúng dường chư Tăng

Những bông hoa tươi đẹp đã được các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La thành kính dâng cúng dường chư Tăng

1,425 lượt xem
06/02/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ