Các đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản hướng tâm tham gia lễ Phát Bồ đề tâm nguyện và Cầu siêu vong linh thai nhi ngày 19/6/Quý Mão

ファム ティ イェン先生(法名 タム チュー ホアン クゥアン)こう言う事を言いました:もし私たちは永遠に保ちたいなら、決して悪い事を行わないと、どれだけ多くの祝福をする事をできたら、皆で仏になるために全て願って、悪を行う事に対する祝福がありません。これが菩提心発の利点です。
菩提心発、現在と今後の多くの人生に幸福をもたらすことの利点を理解して、旧暦2023年6月19日にバーヴァンパゴダの毎年恒例の菩提心発式の機会に、日本からの愛知、東京、北海道、福岡、大阪からの海外在住仏教徒はオンライン画面を通じて寺院に心を一つにし、ティク・チュック・タイ・ミン師やバーヴァンパゴダの僧侶の前に真剣に菩提心発。
同日、仏教徒も仏教の儀式に従って胎児の冥福を祈る儀式に参加します。生まれてくる赤ちゃんの霊がバヴァンパゴダに帰って、三宝と縁があり、仏法と縁があって悟り、幸せになるようにという願います。
下記は日本からの海外在住仏教徒の写真です。
Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) từng nói: “Nếu như chúng ta mà muốn giữ gìn đời đời kiếp kiếp, chúng ta không bao giờ làm ác thì chúng ta làm được bao nhiêu phước báo, chúng ta đều hồi hướng hết để thành Phật, chúng ta không có phước báo để làm ác nữa. Lợi ích của phát tâm Bồ đề là như thế đấy”.
Hiểu được lợi ích của việc phát tâm Bồ đề mang lại hạnh phúc cho chính mình trong hiện tại và nhiều kiếp về sau, vừa qua ngày 19/6/Quý Mão, nhân Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện hàng năm của chùa Ba Vàng, các Phật tử xa xứ Nhật Bản tại Aichi, Tokyo, Hokkaido, Fukuoka, Osaka đã đồng hướng tâm về chùa qua màn hình trực tuyến, chân thật phát tâm Bồ đề trước sự chứng minh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng.
Cùng ngày, các Phật tử cũng tham gia Lễ cầu siêu vong linh thai nhi theo nghi thức Phật giáo với mong muốn các vong linh thai nhi được nương về chùa Ba Vàng, kết duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp để được giác ngộ, an vui.
Dưới đây là một số hình ảnh của các Phật tử xa xứ Nhật Bản:
ptxx-nhat-ban-fukuoka
Các Phật tử thuộc đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản tại Fukuoka
ptxx-nhat-ban-hokkaido
Các Phật tử thuộc đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản tại Hokkaido
ptxx-nhat-ban-tokyo
Các Phật tử thuộc đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản tại Tokyo
ptxx-nhat-ban-aichi
Các Phật tử thuộc đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản tại Aichi
ptxx-nhat-ban-osaka
Các Phật tử thuộc đạo tràng Phật tử xa xứ Nhật Bản tại Osaka
バーヴァーンパゴダの仏 教徒グループに参加するリンク:
Link đăng ký tham gia đạo tràng Phật tử xa xứ chùa Ba Vàng:
 
 
725 lượt xem
25/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ