Thực hành thiền quán tại Trúc Lâm Tịnh xá

Tịnh xá Trúc Lâm có lịch sử gắn liền với bài kinh Ngạ quỷ ngoại bức tường, đức vua Tần Bà Sa La cúng dường Đức Phật để nguyện cầu hồi hướng phúc báu cho thân bằng quyến thuộc đang đọa trong cõi ngạ quỷ.

Được trở về thăm Thánh tích Trúc Lâm Tịnh Xá, nương lòng từ của Đấng Cha Lành, theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm, các Phật tử trong đoàn hành hương số 3 đã có những giây phút ngồi thiền thảnh thơi, an lạc tại nơi Đức Phật và chư Tăng đã an cư trong nhiều mùa mưa.

Mong rằng, từ công đức này, các Phật tử sẽ được tăng trưởng lòng yêu mến với thực hành thiền và tinh tấn tu tập, cầu đạo giác ngộ, giải thoát.

Cô chủ nhiệm đã chia sẻ cho các Phật tử về nguồn gốc của Tịnh xá Trúc Lâm.

Cô chủ nhiệm đã chia sẻ cho các Phật tử về nguồn gốc của Tịnh xá Trúc Lâm.

Theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử cung kính chắp tay tác bạch trước khi ngồi thiền.

Theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến, các Phật tử cung kính chắp tay tác bạch trước khi ngồi thiền.

Những giây phút lắng đọng trong buổi thực hành thiền quán tại Tịnh xá Trúc lâm.

Những giây phút lắng đọng trong buổi thực hành thiền quán tại Tịnh xá Trúc lâm.

Hương trúc thoang thoảng giúp các Phật tử có những phút giây thiền thật thoải mái.

Hương trúc thoang thoảng giúp các Phật tử có những phút giây thiền thật thoải mái.

Có lẽ rằng, đây là những kỷ niệm không thể phai nhòa trong suốt cuộc đời này.

Có lẽ rằng, đây là những kỷ niệm không thể phai nhòa trong suốt cuộc đời này.

Các Phật tử thực hành ngồi thiền quán theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm.

Các Phật tử thực hành ngồi thiền quán theo sự hướng dẫn của Cô chủ nhiệm.

-
aa
+
53 lượt xem
18/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ