Thông báo chương trình trực tuyến Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!
Chúng ta có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như ngày nay không thể không nhớ đến công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ tài đức của dâп тộс Việt Nam. Người đã hy sinh tất cả để tìm ra con đường cứu dân, cứu nước thoát khỏi lầm than của ách đô нộ. Ân huệ này lớn lao không thể kể xiết. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận rõ tính nhân văn và sự vĩ đại của Người. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh vẫn sáng mãi trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt.

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), với tâm tri ân, đền ân của người con Phật hướng đến vị lãnh tụ vĩ đại của dâп тộс, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa tổ chức chương trình trực tuyến “Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thời gian: 19h00 ngày 19/5/2022 (tức 19/4/Nhâm Dần)

Chương trình được phát trên các kênh:
– Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
– Fanpage: Phạm Thị Yến – Tâm Chiếu Hoàn Quán, CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa, CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng
– Website: phamthiyen.com

Kính mời quý vị cùng hướng tâm theo dõi chương trình!

Kính chúc quý Phật tử cùng gia đình luôn an vui, hạnh phúc dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật.

Văn bạch tham gia chương trình sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!
Đệ tử con tên là… ở tại…
– Trường hợp chưa phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa:
(Tùy duyên có/không đọc phần này: Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng.)
Con/chúng con tùy hỷ theo sáu Pháp hòa kính của Đức Phật.
– Trường hợp đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa đọc:
Con đang tu tập tại đạo tràng… thuộc Câu lạc bộ Cúc Vàng và đã phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa, tập thực hành công hạnh Bồ Đề cầu Vô Thượng Bồ Đề.
(Tiếp)
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đã giúp cho nhân dân nước Việt thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than, đem lại sự bình an tu Phật pháp cho chúng con.
Thực hành theo lời Đức Phật dạy về báo đền tứ trọng ân, trong đó có ân quốc gia, xã tắc, hôm nay là ngày… tháng… năm…, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Câu lạc bộ Cúc vàng – Tập Tu Lục Hòa tổ chức chương trình “Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Con hoan hỷ tham dự chương trình trực tiếp/trực tuyến, con xin hồi hướng các công đức phát sinh từ tâm biết ơn của con về Vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho con được tăng trưởng phước lành, tinh tấn trong các thiện pháp, góp phần xây dựng quê hương đất nước cho các thế hệ mai sau được hưởng nhờ và đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đất nước nào cũng được thuận duyên tu tập Phật Pháp, có người lãnh đạo ủng hộ cho Phật Pháp, khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh.
Giờ này con xin tham dự chương trình “Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” trực tiếp/trực tuyến.
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)
Kính mời quý vị cùng hướng tâm theo dõi chương trình!
Kính chúc quý Phật tử cùng gia đình luôn an vui, hạnh phúc dưới ánh sáng từ quang của mười phương chư Phật.

Sinh nhật bác Hồ

 

751 lượt xem
19/05/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ