[Thông báo chương trình trực tuyến] Đại lễ cầu siêu - Thả hoa đăng tri ân bên sông Thạch Hãn

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!

Hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, với tâm tưởng nhớ và mong muốn thực hành báo Tứ trọng ân, trong đó có ân Quốc gia, xã tắc, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã cùng nhau phát nguyện làm các công đức và tùy tâm mỗi người một chút, đóng góp tịnh tài để thiết lập đàn tràng, thỉnh Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh làm Trưởng Ban tổ chức và cầu thỉnh trên chư tôn Hòa thượng, Thượng Tọa cùng chư tôn đức Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, chư tôn đức Tăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ cầu siêu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Sông Thạch Hãn - Quảng Trị. Nguyện cầu anh linh các Anh hùng Liệt sĩ sớm sinh về cảnh giới an lành, luôn hộ trì cho Tổ quốc.

Thời gian: 17h30, ngày 10/12/2022 (tức 17/11/Nhâm Dần)

Chương trình được phát trực tiếp trên:

- YouTube: Chua Ba Vang, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

- Facebook: Thầy Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán

- Website: chuabavang.com, thaythichtructhaiminh.com, phamthiyen.com

Kính mời quý Phật tử và các bạn hướng tâm theo dõi!

Kính chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.

Trân trọng thông báo

Ban Văn Hoá - Chùa Ba Vàng

249 lượt xem
08/12/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ