Thông báo chương trình trực tuyến: Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo

Kính thưa quý Phật tử!
Trải qua 6 năm tu кнổ hạnh rừng già khiến thân thể chỉ còn da bọc xương, Thái tử Tất Đạt Đa (tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này) đã nhận ra đây không phải là con đường đưa đến giác ngộ. Trong lúc kiệt quệ, tưởng chừng như sắp chết, nhờ bát cháo sữa của nàng Sujata, Ngài đã dần tỉnh lại. Sau đó, Ngài từ bỏ lối tu кнổ hạnh, trở về con đường trung đạo, an trú trong thiền định suốt 49 ngày đêm dưới cội cây Bồ đề và chứng đắc quả vị Chính Đẳng Giác. Bởi vậy, sự cúng dường bát cháo sữa của nàng Sujata được Đức Phật khen ngợi là một trong những sự cúng dường tối thượng nhất.

Đối với mỗi người con Phật, ngày Đức Phật thành đạo là sự kiện vô cùng quan trọng. Nhờ có ngày này mà ánh sáng của chân lý tối thượng, nhiệm màu được soi tỏ khắp muôn nơi, muôn loài được hưởng mọi sự an lành, hạnh phúc.

Hướng tới kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo (PL.2565 - DL.2022), được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức chương trình trực tuyến “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”.

Thời gian: Ngày 08/12/Tân Sửu (tức 10/01/2022)

Nội dung chi tiết:
- 08h00: Lễ truyền Bát quan trai giới
- 09h00: Tụng kinh
- 11h00: Lễ sớt bát cúng dường
- 14h15: Tọa thiền
- 15h00: Thính Pháp
- 19h30: Chương trình văn nghệ “Bát cháo sữa của nàng Sujata và sự kiện Đức Phật thành đạo”
- 22h00: Chương trình tu tập dành cho Phật tử
- 5h00 (ngày 09/12/Tân Sửu): Xả giới Bát quan trai

Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh:
- Youtube: Chua Ba Vang/Thầy Thích Trúc Thái Minh
- Website: chuabavang.com/thaythichtructhaiminh.com
- Youtube: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
- Website: phamthiyen.com

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm theo dõi!
Chúc quý Phật tử và gia đình hoan hỷ, tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.

1,347 lượt xem
04/01/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ