|Tam Đảo, Vĩnh Phúc| Cúng dường trường hạ tại thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Phật tử CLB Cúc Vàng gieo trồng thiện duyên nơi Tam Bảo

Được xây dựng trên nền của một thiền tự cổ (Thiên Ân Thiền Tự) có từ thế kỷ 3, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nằm tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tiếp nối hành trình cúng dường các trường hạ mùa an cư, vừa qua, Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã sắm sửa vật thực, tịnh tài dâng lên cúng dường chư tôn đức Tăng Ni đang an cư tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Đại diện đoàn Phật tử, Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) đã dâng lời tác bạch cúng dường chư tôn thiền đức nhân mùa an cư năm 2024.

Đón nhận tấm lòng thành kính của các Phật tử, chư Tăng đại diện Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đã từ bi chứng minh và chú nguyện hồi hướng công đức cho các Phật tử: “Thay mặt cho quý chư Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, tán thán công đức chí tâm, chí thành, chí kính và tin sâu nhân quả của quý Phật tử. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia trì cho quý Phật tử cùng toàn thể gia đình thân tâm luôn được thư thới, nghiệp chướng, phiền não chướng đều được tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo càng sâu, tâm từ với chúng sinh tăng trưởng…”

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận.

Các Phật tử di chuyển lên chánh điện Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

Các Phật tử di chuyển lên chánh điện Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

"Phật tử chúng con, vì lợi ích và hạnh phúc cho mình, với lòng khát ngưỡng công đức, phước báu từ ngôi Tam Bảo, nên các gia đình bạn hữu, Phật tử chúng con cùng nhau có chút tịnh tài, phẩm vật thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức nhân mùa an cư." - Trích lời Cô Phạm Thị Yến tác bạch tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Trong Kinh Nhân quả, Đức Phật dạy rằng:

Trong Kinh Nhân quả, Đức Phật dạy rằng: "Kiếp xưa giảng pháp in kinh, Vô lượng công đức vào mình ấy vay, Cúng dường Tam Bảo vật tài, Nay phần phúc lộc hưởng hoài cao sang." Vật phẩm được bày trí trang nghiêm, thể hiện tấm lòng thành kính tín của các Phật tử.

"Thánh bốn đôi, tám vị Bậc thiện hằng tán dương Đệ tử đấng Thiện Thệ Xứng đáng được cúng dường Bố thí các vị ấy Được kết quả vô lượng Chính Tăng Bảo như vậy Là châu báu thù diệu Mong với sự thật này Được sống chân hạnh phúc." Ngưỡng nguyện phước báu này sẽ phát sinh đến cho Quý thiện nam, tín nữ, Phật tử cùng gia đình trong đời này và nhiều kiếp về sau.

Đón nhận tấm lòng từ các Phật tử, quý Thầy đại diện trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phúc đã từ bi chứng minh và chỉ dạy cho đại chúng về lời dạy của Đức Phật.

Đón nhận tấm lòng từ các Phật tử, quý Thầy đại diện trường hạ Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phúc đã từ bi chứng minh và chỉ dạy cho đại chúng về lời dạy của Đức Phật.

Trong Kinh Pháp cú, Đức Phật dạy:

Trong Kinh Pháp cú, Đức Phật dạy: "Như hồ nước sâu thẳm, Trong sáng, không khuấy đục, Cũng vậy, nghe chánh pháp, Người trí hưởng tịnh lạc.” Nguyện mong chánh Pháp hoằng truyền, Phật giáo ngày càng hưng thịnh; chúng sinh tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành được hạnh phúc, an lạc trong đời này và nhiều đời sau.

-
aa
+
164 lượt xem
27/06/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.