Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Tại Sao Sư Phụ Lại Tổ Chức Khoá Tu Mùa Hè Cho Học Sinh, Sinh Viên❓

Tâm nguyện của Sư Phụ chúng ta đó chính là “Nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp hết thảy quần sinh”. Bởi vậy, tất cả mọi người từ người già, người trẻ hay trẻ con, dù là trí thức hay lao động, Thầy đều muốn mang nền đạo đức về nhân quả đến với tất cả thế hệ, tất cả tầng lớp trong xã hội, không phân biệt điều gì. Và đặc biệt, Thầy rất quan tâm đến nòng cốt là thế hệ trẻ. Vì lớp trẻ sau này sẽ là doanh nhân, là trí thức, là những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước, và cũng sẽ là những người tiếp nối mạng mạch Phật Pháp. Cho nên, các bạn trẻ được về chùa, được học hiểu về nhân quả thì sẽ đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời, làm chủ xã hội, làm đẹp đất nước nhờ vào trí tuệ nhân quả và cũng là ánh sáng Phật Pháp. Từ đó, các bạn trẻ sẽ sống có lý tưởng, sống có đạo đức và hướng thiện hơn.

Vì vậy, tất cả các khóa tu học mùa hè, hay các khóa tu tuổi trẻ dành cho các bạn học sinh, sinh viên, đều xuất phát từ lòng từ bi, từ tâm nguyện rộng lớn của Sư Phụ chúng ta.

Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2019

58 lượt xem
16/06/2019

Bình luận (0)

Xem nhiều nhất trong chuyên mục