Tại sao Sư Phụ lại tổ chức khóa tu mùa hè cho học sinh, sinh viên?

Tâm nguyện của Sư Phụ chúng ta đó chính là “Nguyện đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp hết thảy quần sinh”. Bởi vậy, tất cả mọi người - từ người già, người trẻ hay trẻ con, dù là trí thức hay lao động, Sư Phụ đều muốn mang nền đạo đức về nhân quả đến với tất cả thế hệ, tất cả tầng lớp trong xã hội, không phân biệt điều gì.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người ươm vườn trí tuệ cho thế hệ mầm non của đất nước

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh - Người ươm vườn trí tuệ cho thế hệ mầm non của đất nước

Niềm hân hoan của các bạn khóa sinh khi được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đến thăm

Niềm hân hoan của các bạn khóa sinh khi được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đến thăm

Và đặc biệt, Sư Phụ rất quan tâm đến nòng cốt là thế hệ trẻ. Vì lớp trẻ sau này sẽ là doanh nhân, là trí thức, là những người nắm trong tay vận mệnh của đất nước, và cũng sẽ là những người tiếp nối mạng mạch Phật Pháp. Cho nên, các bạn trẻ được về chùa, được học hiểu về nhân quả thì sẽ đứng vững trước mọi sóng gió cuộc đời, làm chủ xã hội, làm đẹp đất nước nhờ vào trí tuệ nhân quả và cũng là ánh sáng Phật Pháp. Từ đó, các bạn trẻ sẽ sống có lý tưởng, sống có đạo đức và hướng thiện hơn.

Tại Khóa tu mùa hè 2019, các bạn khóa sinh đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn cách ngồi thiền

Tại Khóa tu mùa hè 2019, các bạn khóa sinh đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn cách ngồi thiền

Các bạn khóa sinh thành kính dâng lời tri ân lên Sư Phụ sau buổi giảng Pháp

Các bạn khóa sinh thành kính dâng lời tri ân lên Sư Phụ sau buổi giảng Pháp

Hàng ngàn khóa sinh chào đón ngày mới bằng những bài thể dục sôi động tại sân Chính điện chùa Ba Vàng

Hàng ngàn khóa sinh chào đón ngày mới bằng những bài thể dục sôi động tại sân Chính điện chùa Ba Vàng

Vì vậy, tất cả các khóa tu học mùa hè, hay các khóa tu tuổi trẻ dành cho các bạn học sinh, sinh viên, đều xuất phát từ lòng từ bi, từ tâm nguyện rộng lớn của Sư Phụ chúng ta.
_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Các bài nên xem: 

1,338 lượt xem
13/07/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ