Phật Tử CLB Cúc Vàng Luân Phiên Tụng Kinh Trong Đàn Lễ Dược Sư

[gallery ids="13726,13727,13728,13729,13730,13731,13732,13733,13734,13735,13736,13737,13738,13739,13740,13741,13742,13743,13744,13745"]

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là thầy thuốc chữa bệnh, hiểu biết và thông suốt các y dược của thế gian và xuất thế gian, trị tất cả những trọng bệnh phiền não về thân và tâm cho chúng sinh. Nên đàn lễ cầu an đầu năm cũng được gọi là đàn lễ Dược Sư. Chúng ta muốn được giải trừ tật bệnh, phiền não như lời dạy của Ngài thì tiên quyết phải đọc tụng kinh cho hiểu nghĩa lý rồi thực hành, áp dụng vào cuộc sống.

Vì hiểu được lợi ích như vậy mà các Phật tử tu tập trong các đạo tràng dù còn gia duyên ràng buộc, bận rộn công việc nhưng cũng đã cố gắng thu xếp công việc để về chùa luân phiên tụng kinh Dược Sư trong thời gian 21 ngày (từ ngày mùng 8 đến hết ngày 29 tháng giêng năm Kỷ Hợi) diễn ra đàn lễ Dược Sư Cầu Tiêu Tai Diên Thọ tại chùa Ba Vàng.

Khi tụng kinh, các Phật tử đều tập trung tâm trí, theo dõi lời Phật dạy, suy nghĩ về những lời nguyện của Đức Dược Sư thế nào mà Ngài thành Phật rồi tự nhủ sẽ thực hành theo. Từng lời kinh là từng bài học cho các Phật tử trên con đường tu nhân học Phật. Nghĩ đến nguyện của Ngài, chúng ta gắng từ bỏ tâm ích kỷ để sống lục hòa với mọi người, rèn giũa tâm vô ngã, vị tha trên bước đường tiến đến Vô thượng Bồ Đề, nghĩ đến nguyện của Ngài chúng ta nỗ lực học tập, trau dồi nâng hiểu biết của mình lên…

Mong rằng từ những duyên thiện lành này, mà tất cả mọi người về chùa sẽ nỗ lực tu tập theo những hạnh nguyện của Ngài mà có những nhân lành trong Chính Pháp, nhiều đời nhiều kiếp tu tập theo giáo Pháp của Thế Tôn để tăng trưởng công đức, phước báu cho mình cũng như lợi ích cho mọi người trong hiện tại và vị lai.

Các bạn có thể xem thêm tại: Phật Tử CLB Cúc Vàng Tu Tập Trong Đàn Lễ Dược Sư – Chùa Ba Vàng

Thông Báo Các Kênh Truyền Thông của Phật Tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

375 lượt xem
04/03/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ