Phật tử CLB Cúc Vàng thành kính cúng dường trường hạ Sóc Thiên Vương - Học viện Phật giáo Việt Nam (Sóc Sơn, Hà Nội)

Tam Bảo được thường còn ở thế gian là do chư Tăng nối tiếp bản hoài của chư Phật, truyền trao giáo Pháp cứu khổ đến cho muôn loài và mang hạnh phúc, an lạc đến cho chúng sinh.

Do vậy, Đức Phật quy định trong ba tháng mùa mưa, chư Tăng phải an cư một chỗ để thúc liễm thân tâm, chăm chuyên trau dồi văn - tư - tu. Trong ba tháng này, trường hạ là nơi Tăng đoàn kết tập lại, tu tập thanh tịnh, tăng trưởng đạo lực, khai mở trí tuệ và phát sinh phước báu thù thắng.

Từ lợi ích giác ngộ Phật Pháp do chư Tăng truyền giảng, các Phật tử đều có mong nguyện được thực hành bổn phận hộ trì chư Tăng tu hành theo tấm gương các Thánh đệ tử cư sĩ thời Đức Phật còn tại thế.

Vào ngày 12/5/Giáp Thìn, Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng, CLB Tuổi trẻ Ba Vàng đã có mặt tại hạ trường Sóc Thiên Vương - Học viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội) để thành kính cúng dường chư tôn đức Tăng nhân mùa an cư năm 2024. Mùa hạ năm nay, trường hạ có gần 600 hành giả an cư tu tập.

Đại diện chư Tôn đức Tăng Ni hạ trường Sóc Thiên Vương, Đại đức Thích Đạo Mẫn - Chánh văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam đã từ bi chứng minh và ban lời chỉ dạy, chú nguyện hồi hướng công đức cho các Phật tử: “Y kinh, y luật, y Phật sở chế, hàng năm, chư Tăng kết túc an cư, hạ trung tam nguyệt nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học, khai giảng vô thượng Pháp bảo. Đại diện chư Tôn đức lãnh đạo học viện, lãnh đạo hạ trường và toàn thể Tăng Ni an cư tại hạ trường, xin tùy hỷ, tán thán công đức của các quý Phật tử.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ lân mẫn, chứng minh công đức cho các quý Phật tử cùng gia quyến vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu mọi sở nguyện, bách bệnh tiêu tán, vạn chướng tiêu trừ, hiện tiền phúc thọ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm”.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

Quý Thầy đại diện chư Tăng Ni an cư tại hạ trường Sóc Thiên Vương từ bi quang lâm, chứng minh cho tấm lòng thành kính của các Phật tử

Quý Thầy đại diện chư Tăng Ni an cư tại hạ trường Sóc Thiên Vương từ bi quang lâm, chứng minh cho tấm lòng thành kính của các Phật tử

Phật tử và các bạn trong CLB Tuổi trẻ trang nghiêm thành kính dâng lời tác bạch lên chư Tăng

Phật tử và các bạn trong CLB Tuổi trẻ trang nghiêm thành kính dâng lời tác bạch lên chư Tăng

Đại diện chư Tôn đức Tăng an cư tại hạ trường, Đại đức Thích Đạo Mẫn từ bi chứng minh và chú nguyện hồi hướng cho Phật Pháp được hưng thịnh, các Phật tử và gia quyến được nhiều phúc lạc: “Cũng xin hồi hướng công đức để cầu nguyện cho Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, nhà nhà được yên vui, hạnh phúc. Nguyện cầu cho chư vị chân linh, cửu huyền thất tổ của các Phật tử được tam chướng tiêu trừ, vãng sinh lạc quốc”.

Đại diện chư Tôn đức Tăng an cư tại hạ trường, Đại đức Thích Đạo Mẫn từ bi chứng minh và chú nguyện hồi hướng cho Phật Pháp được hưng thịnh, các Phật tử và gia quyến được nhiều phúc lạc: “Cũng xin hồi hướng công đức để cầu nguyện cho Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, nhà nhà được yên vui, hạnh phúc. Nguyện cầu cho chư vị chân linh, cửu huyền thất tổ của các Phật tử được tam chướng tiêu trừ, vãng sinh lạc quốc”.

Các Phật tử trang nghiêm thành kính hướng về chư Tôn đức Tăng

Các Phật tử trang nghiêm thành kính hướng về chư Tôn đức Tăng

Các bạn CLB Tuổi trẻ thành tâm hướng về tri ân Tam Bảo, chư Tăng nhân mùa an cư

Các bạn CLB Tuổi trẻ thành tâm hướng về tri ân Tam Bảo, chư Tăng nhân mùa an cư

Nguyện mong Tam Bảo thường trụ lâu dài ở thế gian; chúng con được đời đời kiếp kiếp nương tựa Tam Bảo, được sự dìu dắt của chư Tôn đức Tăng trên con đường tu hành cầu Vô Thượng Bồ đề

Nguyện mong Tam Bảo thường trụ lâu dài ở thế gian; chúng con được đời đời kiếp kiếp nương tựa Tam Bảo, được sự dìu dắt của chư Tôn đức Tăng trên con đường tu hành cầu Vô Thượng Bồ đề

Các Phật tử hoan hỷ sau khi làm xong một việc thiện cao quý: hộ trì Tam Bảo tại trường hạ Sóc Thiên Vương - Học viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội). Nguyện mong từ hạnh lành này, các Phật tử cùng gia đình được Tam Bảo gia trì, an lạc và hạnh phúc

Các Phật tử hoan hỷ sau khi làm xong một việc thiện cao quý: hộ trì Tam Bảo tại trường hạ Sóc Thiên Vương - Học viện Phật giáo Việt Nam (Hà Nội). Nguyện mong từ hạnh lành này, các Phật tử cùng gia đình được Tam Bảo gia trì, an lạc và hạnh phúc

-
aa
+
144 lượt xem
05/07/2024

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.