Phật tử CLB Cúc Vàng cung kính cúng dường chư Tôn đức Tăng nhân đại lễ tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời, hoằng hoá độ sinh tròn 100 năm

Vừa qua, tại Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh, được sự chỉ dạy của trên Sư Phụ và đại Tăng, thực hành bổn phận của người Phật tử tại gia như lời Đức Phật dạy, ngày 21/9/QM (tức ngày 4/11/2023), Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đã thành kính bạch lễ cúng dường chư Tôn đức Tăng các hệ phái nhân Đại lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang - Người có công khai sáng đạo Phật khất sĩ Việt Nam, nay là hệ phái Phật giáo khất sĩ.

“Tất cả những đức lành của Phật tử có được đều là từ nơi Phật Pháp, nơi chư Tăng tưới tẩm. Vậy nên, để tỏ lòng thành kính tri ân, CLB Cúc Vàng đã phát tâm hộ trì và cúng dường chư Tôn đức Tăng, mong cho tiếng vang của Phật giáo được tốt đẹp khắp muôn nơi, Phật Pháp được trụ lâu dài ở thế gian, Pháp lục hòa được tuyên dương từ chư Tăng đến Phật tử” - Cô Phạm Thị Yến chia sẻ.

Trong những ngày tiếp theo (24, 25 và 26/9/QM), được sự cắt cử của Cô Chủ nhiệm, các Phật tử khu vực miền Nam đã đại diện cho CLB Cúc Vàng, dâng cúng dường chư Tôn đức Tăng do Cô có phận sự dài ngày tại đất nước Ấn Độ.

Mong nguyện từ sự cúng dường này, phước báu hạnh phúc phát sinh đến cho các Phật tử trong đời hiện tại, tinh tấn thực hành được Pháp lục hòa, vị lai được thành Phật. Nguyện cầu cho đất nước Việt Nam được phát triển hùng cường và bền vững.

Nương đức trên Sư Phụ và đại Tăng, Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính bạch lễ cúng dường chư Tôn đức Tăng các hệ phái nhân Đại lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Nương đức trên Sư Phụ và đại Tăng, Cô Phạm Thị Yến cùng đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng thành kính bạch lễ cúng dường chư Tôn đức Tăng các hệ phái nhân Đại lễ tưởng niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang

Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang

Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang hoan hỷ trước sự cúng dường của các Phật tử

Hòa thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Trưởng ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang hoan hỷ trước sự cúng dường của các Phật tử

Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể

Đại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổ sư Minh Đăng Quang diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể

Ban thờ Tổ sư Minh Đăng Quang được bày trí trang nghiêm, thanh tịnh

Ban thờ Tổ sư Minh Đăng Quang được bày trí trang nghiêm, thanh tịnh

Đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành kính dâng tịnh tài cúng dường chư Tôn đức Tăng nhân đại lễ tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời, hoằng hoá độ sinh tròn 100 năm

Đại diện các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa thành kính dâng tịnh tài cúng dường chư Tôn đức Tăng nhân đại lễ tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời, hoằng hoá độ sinh tròn 100 năm

Các Phật tử thành kính dâng tịnh tài cúng dường chư Tôn đức Tăng

Các Phật tử thành kính dâng tịnh tài cúng dường chư Tôn đức Tăng

Các Phật tử trang nghiêm chắp tay tham gia khóa lễ

Các Phật tử trang nghiêm chắp tay tham gia khóa lễ

Các Phật tử CLB Cúc Vàng và các bạn trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh nhân chuyến phận sự được Cô Chủ nhiệm cắt cử

Các Phật tử CLB Cúc Vàng và các bạn trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng chụp ảnh lưu niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh nhân chuyến phận sự được Cô Chủ nhiệm cắt cử

22 lượt xem
09/11/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ