Buổi khảo sát địa điểm lên ý tưởng các tiểu cảnh Tết Tân Sửu tại chùa Ba Vàng

Trong bài kinh “Bổn phận của người gia chủ” (thuộc kinh Nikaya), Đức Phật dạy: “Bậc hiền trí thực hiện; con đường thật xứng đáng; của người làm gia chủ; hộ trì bậc có giới; bậc sở hành chân chánh;... công đức họ tăng trưởng; thường hằng ngày lẫn đêm; do làm nghiệp hiền thiện; đi đến cảnh chư Thiên”.
Bởi vậy, với tâm nguyện hàng Phật tử tại gia được thực hành bổn phận theo lời Đức Phật dạy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã cho phép các Phật tử tại chùa được làm các phận sự hộ trì Tam Bảo, hộ độ cho Tăng chúng an ổn tu hành, làm lợi ích thế gian.
Trên tinh thần đó, để chuẩn bị triển khai cho công tác trang trí Tết Tân Sửu 2021 tại chùa Ba Vàng, sáng ngày 27/10/Canh Tý (tức 11/12/2020), Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử tại các ban liên quan trong chùa đã có mặt tại sân chính điện để khảo sát hiện trường, lên mô hình chi tiết cho các cảnh trí Tết tại đây.
Trong quá trình khảo sát, mọi người đều tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến để hoàn thiện ý tưởng cho các mô hình trong tinh thần hòa hợp. Dự kiến, trong những ngày tiếp theo, các Phật tử sẽ thực hiện khảo sát tại một số địa điểm khác trong chùa để lên mô hình chi tiết, sau đó sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện tạo tiểu cảnh cho dịp Tết sắp tới đang đến gần.
Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận:
Khảo sát địa điểm lên ý tưởng các tiểu cảnh Tết Tân Sửu tại chùa Ba Vàng
Khảo sát địa điểm lên ý tưởng các tiểu cảnh Tết Tân Sửu tại chùa Ba Vàng

 

Khảo-sát-địa-điểm-lên-ý-tưởng-các-tiểu-cảnh-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa-Ba-Vàng-1
Khảo sát địa điểm lên ý tưởng các tiểu cảnh Tết Tân Sửu tại chùa Ba Vàng
khảo-sát-địa-điểm-lên-ý-tưởng-các-tiểu-cảnh-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa-Ba-Vàng-2
Khảo sát địa điểm lên ý tưởng các tiểu cảnh Tết Tân Sửu tại chùa Ba Vàng
khảo-sát-địa-điểm-lên-ý-tưởng-các-tiểu-cảnh-Tết-Tân-Sửu-tại-chùa-Ba-Vàng-3
Khảo sát địa điểm lên ý tưởng các tiểu cảnh Tết Tân Sửu tại chùa Ba Vàng

 

 

Các bài nên xem:

1,054 lượt xem
11/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ