Bài 3: Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho Ban điều hành CLB La Hầu La

Cô Phạm Thị Yến chia sẻ về lợi ích khi làm việc trong Ban La Hầu La của đạo tràng cũng như của CLB: Là người Phật tử, bố thí Pháp là bố thí lớn nhất có lợi ích ngay trong hiện tại và các kiếp vị lai, chúng ta giúp cho các em thay đổi nghiệp lực quá khứ, giúp cho gia đình và xã hội này tốt đẹp lên...
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hoà chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
---
Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các bạn nhỏ trong CLB La Hầu La.

Các bài nên xem:

-
aa
+
916 lượt xem
25/11/2021

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ