Đoàn từ thiện CLB Cúc Vàng đến thăm mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Xồi tại tỉnh Quảng Nam