Đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên trợ duyên lễ sang cát, an vị lô hương

Hiểu được lợi ích khi thực hành hiếu hạnh theo lời Phật dạy, vừa qua, gia đình ông Nguyễn Văn Chuyền (bố đẻ của Phật tử dự thính trong đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên) đã thỉnh mời chư Tăng chùa Ba Vàng tác lễ sang cát cho mẹ đẻ và nhờ đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên tới trợ duyên, giúp đỡ gia đình.
Từ 4h30 sáng, các Phật tử đã có mặt tại gia chung, nhiệt tình giúp đỡ gia đình các công việc Phật sự như: bày trí ban thờ Phật, sắp lễ cúng thí thực ở phần mộ mới,... Trên tinh thần hòa hợp mà Cô Chủ nhiệm hằng sách tấn, các Phật tử luôn nỗ lực trong công việc, tích cực trợ duyên cho đàn lễ.
Công việc sang cát của gia đình hoàn mãn, đạo tràng Trúc Hải lại tiếp tục trợ duyên các công việc Phật sự trong lễ an vị lô hương tại gia của gia đình.
Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
---
Đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên sinh hoạt tại khu vực huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; đang tu tập trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng. Trưởng đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên: Phật tử Phùng Thị Phương
 
Gia-đình-Phật-tử-trong-Đạo-tràng-Trúc-Hải-Thủy-Nguyên-thỉnh-chư-Tăng-tác-lễ-sang-cát-cho-mẹ-đẻ
Gia đình Phật tử trong Đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên thỉnh chư Tăng tác lễ sang cát cho mẹ đẻ
tác-lễ
Chư Tăng tác lễ tại gia đình Phật tử
Chư-Tăng-tác-lễ-sang-cát-cho-gia-đình-Phật-tử
Chư Tăng tác lễ sang cát cho gia đình Phật tử
Chư-Tăng-tác-lễ-tại-gia-đình-Phật-tử
Chư Tăng cúng thí thực
Từ-4h30-sáng-các-Phật-tử-trong-Đạo-tràng-Trúc-Hải-Thủy-Nguyên-đã-có-mặt-tại-gia-chung,-nhiệt-tình-giúp-đỡ-gia-đình-các-công-việc-Phật-sự
Từ 4h30 sáng các Phật tử trong Đạo tràng Trúc Hải Thủy Nguyên đã có mặt tại gia chung, nhiệt tình giúp đỡ gia đình các công việc Phật sự

Các bài nên xem:

879 lượt xem
16/12/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ