Dâng lên tổ tiên tấm lòng hiếu kính nhân ngày rằm tháng 7

“Này Bà la môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cõi ngạ quỷ. Vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đấy. Món ăn nào, các bạn bè, thân hữu, hoặc bà con, hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy; tại đấy, vị ấy sống với món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà la môn, đây là tương ưng xứ; trú nơi đây, vị ấy được lợi ích của bố thí ấy.” - Trích bài kinh Cúng linh, ĐTKVN, Tăng Chi Bộ IV, Chương 10, phẩm Jànussoni, phần Jànussoni, VNCPHVN ấn hành, 1997, tr.595.

Thực hành theo lời Đức Phật dạy, ngày rằm tháng 7 hằng năm, mỗi mỗi người con Phật lại hướng về thân bằng quyến thuộc của mình đã quá vãng với tấm lòng hiếu kính. Bởi vậy, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã cùng nhau chuẩn bị những mâm cơm tươm tất và hương, hoa để dâng lên cúng cho ông bà, tổ tiên. Bên cạnh đó, các Phật tử đã cùng nhau tụng kinh, phát nguyện cúng dường Tam Bảo với mong muốn cho hương linh gia tiên được nương oai lực Tam Bảo mà nghe kinh, thính Pháp, kết duyên với Phật Pháp để sớm thoát khỏi cảnh khổ, được hạnh phúc, an vui.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:
Nhân mùa Vu lan, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã cùng nhau chuẩn bị những mâm cơm tươm tất và hương, hoa để dâng lên cúng cho ông bà, tổ tiên. 
Nhân mùa Vu lan, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng đã cùng nhau chuẩn bị những mâm cơm tươm tất và hương, hoa để dâng lên cúng cho ông bà, tổ tiên. 
Mâm cúng thí mùa Vu lan được các Phật tử khéo léo bài trí đẹp mắt
Mâm cúng thí mùa Vu lan được các Phật tử khéo léo bài trí đẹp mắt
Các Phật tử cùng thực hiện nghi thức cúng rằm tháng 7
Các Phật tử cùng thực hiện nghi thức cúng rằm tháng 7
Lễ cúng thí nhân mùa Vu lan được các Phật tử cùng nhau thực hiện
Lễ cúng thí nhân mùa Vu lan được các Phật tử cùng nhau thực hiện
Các Phật tử cùng tác lễ cúng thí nhân mùa Vu lan
Các Phật tử cùng tác lễ cúng thí nhân mùa Vu lan
Mâm cúng thí nhân mùa Vu lan được các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ bài trí đẹp mắt và khéo léo
Mâm cúng thí nhân mùa Vu lan được các Phật tử trong đạo tràng Phật tử xa xứ bài trí đẹp mắt và khéo léo
-
aa
+
131 lượt xem
30/08/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ