Thông báo chương trình trực tuyến: Kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông - Ngày 11/11/Nhâm Dần (tức 04/12/2022)

Kính thưa quý Phật tử và các bạn!

Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, kiệt xuất, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ, được nhân dân tôn xưng là Vua Phật Việt Nam. Khi đất nước bị quân Nguyên Mông - một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ xâm lược, Ngài cùng với Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đã khéo léo dùng sức mạnh của tâm, đức, trí trong hội nghị Diên Hồng, đoàn kết toàn dân để dẹp tan quân thù. Chiến thắng ấy còn mãi mãi khắc ghi trong sử vàng dân tộc.

Tưởng nhớ ân đức của đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông đối với đạo Pháp và dân tộc, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng long trọng tổ chức chương trình Kỷ niệm 764 năm ngày sinh Phật hoàng Trần Nhân Tông.
(Chương trình tu tập Bát Quan trai giới mùng 8 âm lịch thường kỳ sẽ được chuyển sang ngày này).

Chương trình được diễn ra vào ngày 11/11/Nhâm Dần (tức 04/12/2022) với các nội dung:

- 8h00: Truyền bát quan trai giới
Được phát trực tiếp trên các kênh:
+ Youtube: Chua Ba Vang
+ Website: chuabavang.com

- 9h00: Dâng vật phẩm cúng dường Sơ Tổ
Được phát trực tiếp trên các kênh:
+ Youtube: Chua Ba Vang
+ Facebook: Chùa Ba Vàng, Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán
+ Website: chuabavang.com

- 11h00: Đặt bát cúng dường chư Tăng
Được phát trực tiếp trên các kênh:
+ Youtube: Chua Ba Vang
+ Facebook: Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán, Thầy Thích Trúc Thái Minh
+ Website: chuabavang.com

- 14h15: Tọa thiền
Được phát trên các kênh:
+ Facebook: Chua Ba Vang

- 15h00: Thính Pháp
Được phát trực tiếp trên các kênh:
+ Youtube: Chua Ba Vang
+ Youtube: Thầy Thích Trúc Thái Minh
+ Website: chuabavang.com / thaythichtructhaiminh.com

- 18h45: Chương trình kỷ niệm sinh nhật Phật hoàng Trần Nhân Tông: “Hội Diên Hồng kính già thắng giặc - Lòng từ bi chiết phục muôn dân”
Được phát trực tiếp trên các kênh:
+ Youtube: Chua Ba Vang
+ Facebook: Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh
+ Website: chuabavang.com

- 5h00 ngày 12/11/Nhâm Dần: Xả giới Bát quan trai
Được phát trực tiếp trên các kênh:
+ Youtube: Chua Ba Vang
+ Website: chuabavang.com

Kính mời quý Phật tử và gia đình cùng hướng tâm tham gia các chương trình!

Chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.

Trân trọng thông báo!

------

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình: "Đêm văn nghệ Kính mừng sinh nhật Phật Hoàng Trần Nhân Tông lần thứ 764"

892 lượt xem
27/11/2022

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ