Chương trình tri ân 20/11: Thầy làm tươi đẹp cuộc đời

“Thầy - Người dạy cho con chân lý cuộc đời
Thầy - Người truyền cho con ánh sáng trí tuệ Như Lai
Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con những dòng chữ tuyệt vời
Thầy đã viết lên trang sách cuộc đời con những câu chuyện giác ngộ từ bi…”
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa đại diện cho đông đảo Phật tử chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình tri ân "Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời" để tri ân tới Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn đức Tăng Ni chùa Ba Vàng - những vị Thầy đã dạy cho các Phật tử kiến thức trên lộ trình tìm đến hạnh phúc giải thoát.
Dưới đây là hình ảnh được ghi nhận:
Sư-Phụ-cùng-chư-tôn-đức-Tăng-quang-lâm-chứng-minh-và-tham-dự-chương-trình
Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng quang lâm chứng minh và tham dự chương trình các Phật tử tri ân 20/11: "Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời"
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến tham gia chương trình Tri ân 20/11: "Thầy - Người làm tươi đẹp cuộc đời"
Các Phật tử trẻ trong CLB Cúc Vàng dâng những lời ca, tiếng hát
Các Phật tử trẻ trong CLB Cúc Vàng dâng những lời ca, tiếng hát cúng dường lên Sư Phụ, chư Tăng và đại chúng trong chương trình
Các-Phật-tử-trẻ-trong-CLB-Cúc-Vàng-dâng-những-lời-ca,-tiếng-hát-lên-Sư-Phụ

Các Phật tử trẻ trong CLB Cúc Vàng dâng những lời ca, tiếng hát cúng dường lên Sư Phụ, chư Tăng và đại chúng trong chương trình
dâng-phẩm-vật
Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử trong CLB Cúc Vàng dâng phẩm vật cúng dường tri ân trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng
Chiếc bánh
Chiếc bánh được các Phật tử trong CLB Cúc Vàng làm để kính tặng tri ân Sư Phụ nhân ngày 20/11

Các bài nên xem:

1,138 lượt xem
21/11/2020

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ