Chiêm bái nơi Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên - Nguyện mong mở ra nhân duyên thành tựu Thánh quả

“Với sự tinh tấn, sự cầu Pháp chân thật, di mẫu Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo đã giúp cho người nữ được xuất gia. Tấm gương của Đại Ái Đạo là tấm gương lớn, là bài học lớn để cho những người nữ nếu muốn xuất gia thành đạo. Chúng con là những người nữ, chúng con cũng khát ngưỡng thoát khỏi luân hồi, khát ngưỡng Thánh quả, khát ngưỡng Vô thượng Bồ đề. Hôm nay, tại nơi đây, mảnh đất linh thiêng này, chúng con chia sẻ với nhau và chúng con cũng xin phát nguyện: Một lòng khát ngưỡng được như Đại Ái Đạo; khi đã xuất gia thì một lòng tinh tấn, ngày cũng như đêm chánh tâm, chánh niệm, cố gắng thực hành những lời Đức Phật đã chỉ dạy Bát kỉnh Pháp. Chúng con xin thực hành tinh nghiêm để tiếp tục để mở ra nhân duyên giữ trọn được giới, thành tựu Thánh quả. Chúng con khải bạch Đức Thế Tôn chứng tri, chúng con cầu thỉnh Thánh Ni Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo gia trì, nâng đỡ cho chúng con.”

_Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Hình ảnh Đoàn hành hương số 1 năm 2023 CLB Cúc Vàng đến chiêm bái, đảnh lễ và chia sẻ tại nơi đánh dấu sự kiện Đức Phật thành lập Ni đoàn đầu tiên (Di mẫu Kiều Đàm Di cùng 500 thể nữ dòng họ Thích) ở thành Vaishali. Trong triều đại của vua A Dục, ông đã thân hành đến nơi đây và dựng thạch trụ đá, để đánh dấu sự kiện trọng đại này của Phật giáo - đây cũng là nơi duy nhất thạch trụ sư tử một đầu vẫn còn nguyên vẹn và đứng vững vàng.

Tại Thánh tích này, Cô chủ nhiệm đã chia sẻ với đại chúng về sự kiện trọng đại trong Phật giáo - Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên

Tại Thánh tích này, Cô chủ nhiệm đã chia sẻ với đại chúng về sự kiện trọng đại trong Phật giáo - Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên

"Chúng con xin chư vị Thánh Ni gia trì cho Phật tử trong CLB Cúc Vàng chúng con được tinh tấn và biết cách tư duy đúng, làm đúng, để người nữ được lợi ích nhất trên con đường giải thoát, con đường giữ gìn Phật Pháp để bù lại thời gian giáo Pháp của Đức Phật đã mất đi do xuất gia cho người nữ." - Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử hướng tâm mong nguyện

Phật tử xúc động khi hướng tâm tri ân tới Đức Phật, tới chư vị Thánh Ni.

Phật tử xúc động khi hướng tâm tri ân tới Đức Phật, tới chư vị Thánh Ni.

Các Phật tử đi nhiễu xung quanh tháp và cột trụ đá tại nơi Thánh tích đánh dấu sự kiện Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên.

Các Phật tử đi nhiễu xung quanh tháp và cột trụ đá tại nơi Thánh tích đánh dấu sự kiện Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên.

Niềm hoan hỷ của các Phật tử khi được dát vàng cúng dường đến Thánh tích nơi Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên

Niềm hoan hỷ của các Phật tử khi được dát vàng cúng dường đến Thánh tích nơi Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên

Nguyện mong với tâm yêu mến thiện Pháp qua việc dát vàng cúng dường đến Thánh tích, phước báu này dẫn dắt các Phật tử đời đời kiếp kiếp được đi trên con đường giải thoát.

Nguyện mong với tâm yêu mến thiện Pháp qua việc dát vàng cúng dường đến Thánh tích, phước báu này dẫn dắt các Phật tử đời đời kiếp kiếp được đi trên con đường giải thoát.

Các Phật tử hướng tâm theo lời bạch của Cô chủ nhiệm tại Thánh tích

Các Phật tử hướng tâm theo lời bạch của Cô chủ nhiệm tại Thánh tích
-
aa
+
191 lượt xem
12/10/2023

Bình luận (1)

Phản hồi cho Hủy bỏ

  1. H
    H

    Hồng Đỗ

    20/10/2023
    Con rất mong người thân của con sớm có nhân duyên được đến viếng thăm tứ Thánh tích ạ.