Chiêm bái nơi Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên - Nguyện mong mở ra nhân duyên thành tựu Thánh quả

“Với sự tinh tấn, sự cầu Pháp chân thật, di mẫu Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo đã giúp cho người nữ được xuất gia. Tấm gương của Đại Ái Đạo là tấm gương lớn, là bài học lớn để cho những người nữ nếu muốn xuất gia thành đạo. Chúng con là những người nữ, chúng con cũng khát ngưỡng thoát khỏi luân hồi, khát ngưỡng Thánh quả, khát ngưỡng Vô thượng Bồ đề. Hôm nay, tại nơi đây, mảnh đất linh thiêng này, chúng con chia sẻ với nhau và chúng con cũng xin phát nguyện: Một lòng khát ngưỡng được như Đại Ái Đạo; khi đã xuất gia thì một lòng tinh tấn, ngày cũng như đêm chánh tâm, chánh niệm, cố gắng thực hành những lời Đức Phật đã chỉ dạy Bát kỉnh Pháp. Chúng con xin thực hành tinh nghiêm để tiếp tục để mở ra nhân duyên giữ trọn được giới, thành tựu Thánh quả. Chúng con khải bạch Đức Thế Tôn chứng tri, chúng con cầu thỉnh Thánh Ni Kiều Đàm Di Đại Ái Đạo gia trì, nâng đỡ cho chúng con.”

_Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Hình ảnh Đoàn hành hương số 1 năm 2023 CLB Cúc Vàng đến chiêm bái, đảnh lễ và chia sẻ tại nơi đánh dấu sự kiện Đức Phật thành lập Ni đoàn đầu tiên (Di mẫu Kiều Đàm Di cùng 500 thể nữ dòng họ Thích) ở thành Vaishali. Trong triều đại của vua A Dục, ông đã thân hành đến nơi đây và dựng thạch trụ đá, để đánh dấu sự kiện trọng đại này của Phật giáo - đây cũng là nơi duy nhất thạch trụ sư tử một đầu vẫn còn nguyên vẹn và đứng vững vàng.

1-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua-1
Tại Thánh tích này, Cô chủ nhiệm đã chia sẻ với đại chúng về sự kiện trọng đại trong Phật giáo - Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên
2-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
"Chúng con xin chư vị Thánh Ni gia trì cho Phật tử trong CLB Cúc Vàng chúng con được tinh tấn và biết cách tư duy đúng, làm đúng, để người nữ được lợi ích nhất trên con đường giải thoát, con đường giữ gìn Phật Pháp để bù lại thời gian giáo Pháp của Đức Phật đã mất đi do xuất gia cho người nữ." - Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử hướng tâm mong nguyện
3-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
"Vàng của chúng ta dính vào đá rất mong manh, nhưng tâm mình mong muốn cúng dường những vật chất có giá trị nhất đến cho Đức Phật, đến các Thánh tích, phước báu này sẽ dẫn đường cho chúng ta đi trên con đường giác ngộ, giải thoát." - Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán) chia sẻ.
4-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
"Khi đến các Thánh tích này, mọi người nhìn thấy ánh vàng lấp lánh, mọi người cảm thấy quý báu, linh thiêng. Đấy là phước báo sinh cho mọi người và đó là duyên cho mọi người sau này đến với Phật Pháp." - Lời Cô chủ nhiệm sách tấn đại chúng khi dát những tấm vàng lên Thánh tích tại Ấn Độ
5-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Những giọt nước mắt xúc động của các Phật tử khi hướng tâm tri ân tới Đức Phật, tới chư vị Thánh Ni.
6-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Cô chủ nhiệm cùng đoàn hành hương số 1 năm 2023 CLB Cúc Vàng đến chiêm bái, nhiễu quanh tháp và cột trụ đá đánh dấu sự kiện Đức Phật thành lập Ni đoàn đầu tiên
7-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Các Phật tử đi nhiễu xung quanh tháp và cột trụ đá tại nơi Thánh tích đánh dấu sự kiện Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên.
8-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Các Phật tử hoan hỷ dát vàng lên Thánh tích
9-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Các Phật tử hoan hỷ dát vàng lên Thánh tích
10-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Những tấm vàng được các Phật tử dát cúng dường đến Thánh tích
11-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Niềm hoan hỷ của các Phật tử khi được dát vàng cúng dường đến Thánh tích nơi Đức Phật xuất gia cho Ni đoàn đầu tiên
12-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Nguyện mong với tâm yêu mến thiện Pháp qua việc dát vàng cúng dường đến Thánh tích, phước báu này dẫn dắt các Phật tử đời đời kiếp kiếp được đi trên con đường giải thoát.
13-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Phật tử xúc động khi hướng tâm tri ân tới Đức Phật, tới chư vị Thánh Ni.
14-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Các Phật tử hướng tâm theo lời bạch của Cô chủ nhiệm tại Thánh tích
15-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Các Phật tử hướng tâm theo lời bạch của Cô chủ nhiệm tại Thánh tích
16-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Những lời Cô chủ nhiệm chia sẻ tại nơi Thánh tích đã được các Phật tử lắng nghe, ghi chép để có thêm tư lương áp dụng trên con đường tu tập của mình.
17-chiem-bai-noi-duc-phat-xuat-gia-cho-ni-doan-dau-tien-nguyen-mong-mo-ra-nhan-duyen-thanh-tuu-thanh-qua
Các Phật tử ghi chép lời Cô chủ nhiệm chia sẻ tại nơi Thánh tích để có thêm tư lương áp dụng trên con đường tu tập của mình.

 

 
212 lượt xem
12/09/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ