Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

46 đạo tràng chính thức được thành lập – Phật Pháp lan tỏa muôn nơi

“Được sự giáo dưỡng trên Sư Phụ cùng chư Tăng, Ban hướng dẫn thành lập đạo tràng thuộc CLB Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa đã trợ duyên cho các Phật tử của 46 nhóm, tại khắp các tỉnh thành như TP.HCM, Đồng Nai, Đắk Lắk, Thanh Hóa, Sơn La,… Các Phật tử đã được nhiều lợi ích về giác ngộ Phật Pháp, bớt đi các phiền não trong cuộc sống và đặc biệt là được chuyển hóa nghiệp khổ, nên các nhóm Phật tử đã xin được thành lập đạo tràng tu tập, có được thắng duyên thân cận Tam Bảo, cần cầu giới pháp.
Duyên lành hội đủ, với tâm mong cầu Phật Pháp được phổ rộng, cứu khổ cho nhiều người, thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử, Câu lạc bộ Cúc Vàng chúng con cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh hứa khả thành lập, ra mắt và đặt tên cho 46 nhóm được chính thức thành các đạo tràng.
Phật tử chúng con cũng mong nguyện từ nhân duyên này, Phật tử chúng con sẽ được nhiều lợi ích hơn nữa và giáo Pháp của Phật sẽ được chuyển tải rộng khắp thế gian, ai ai cũng được thấm nhuần lời Đức Phật dạy, áp dụng thực hành để đời này chuyển hoá, bớt khổ đau, được hạnh phúc, an vui, đời sau được an lành.”
_Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)_

Ngày 05/9/Tân Sửu (tức 10/10/2021), Cô chủ nhiệm Phạm Thị Yến cùng các Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa đã đại diện cho 46 nhóm Phật tử cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh hứa khả thành lập và đặt tên cho 46 nhóm chính thức thành đạo tràng.

Cùng với đó, thông qua mạng trực tuyến, các Phật tử đã hướng tâm theo Cô chủ nhiệm dâng lời phát nguyện: “Vâng lời Sư Phụ, tinh tấn tu hành, thực hành công hạnh Bồ đề: Phát tâm Bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian”.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi chứng minh 46 đạo tràng mới thành lập được ra mắt.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi chứng minh 46 đạo tràng mới thành lập được ra mắt

Từ nhiều tỉnh thành khác nhau, các đạo tràng Phật tử đã tham gia chương trình qua mạng trực tuyến.

Từ nhiều tỉnh thành khác nhau, các đạo tràng Phật tử đã tham gia chương trình qua mạng trực tuyến

Cô Phạm Thị Yến đại diện cho cho 46 nhóm Phật tử cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh hứa khả thành lập và đặt tên cho 46 nhóm chính thức thành đạo tràng

Cô Phạm Thị Yến đại diện cho cho 46 nhóm Phật tử cầu thỉnh trên Sư Phụ cùng chư tôn đức Tăng chứng minh hứa khả thành lập và đặt tên cho 46 nhóm chính thức thành đạo tràng

Các đạo tràng lần lượt ra mắt Sư Phụ và được Sư Phụ đặt tên đạo tràng

Các đạo tràng lần lượt ra mắt Sư Phụ và được Sư Phụ đặt tên đạo tràng

Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử hoan hỷ vỗ tay chúc mừng các đạo tràng mới thành lập.

Cô Phạm Thị Yến cùng các Phật tử hoan hỷ vỗ tay chúc mừng các đạo tràng mới thành lập

Các bài nên xem:

300 lượt xem
11/10/2021

Bình luận (1)

  1. B
    B

    Bùi Thị Tư PD Liên Nghiêm

    15/10/2021

    Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân trên Tam Bảo, chúng con xin thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Ni chùa Ba Vàng, chúng con xin thành kính tri ân công đức Cô Chủ Nhiệm – Pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chúng con xin thành kính tri ân công đức Pháp lục hòa, xin thành kính tri ân công đức các bậc thiện hữu tri thức ạ!

Xem nhiều nhất trong chuyên mục