Thực hành hạnh công đức hiếu, tu tâm từ bi - Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn các bạn khóa sinh tác bạch trước lễ cúng thí

Với mong muốn cho các bạn khóa sinh được thực hành hạnh hiếu, tăng trưởng từ bi tâm, tối nay - ngày 9/5/Quý Mão (tức ngày 26/6/2023), trước giờ diễn ra lễ cúng thí, Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn các bạn khóa sinh bạch thỉnh chư vị cha mẹ, quyến thuộc, các chúng vong linh hữu duyên trong quá khứ cũng như gia tiên, tiền tổ trong hiện tại về tham dự đàn lễ và hồi hướng công đức tu tập của mình trong 7 ngày cho các vong linh được nghe kinh, thính Pháp, thọ thực no đủ, nương tựa tam Bảo, tu hành sớm được siêu thoát.

co-pham-thi-yen-huong-dan-bach-Phat
Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn bạch Phật trước khi vào lễ cúng thí.
tai-san-chanh-dien-chua-Ba-Vang-gan-6000-khoa-sinh-va-tinh-nguyen-vien-huong-tam-bach-thinh-theo-huong-dan-cua-co-pham-thi-yen
Tại sân chính điện chùa Ba Vàng, gần 6000 khóa sinh và tình nguyện viên hướng tâm bạch thỉnh các chúng vong linh về đàn lễ cúng thí theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.
cac-khoa-sinh-cham-chu-nghe-co-chia-se-huong-dan-truoc-le-cung-thi
Các bạn khóa sinh hoan hỷ tham gia buổi lễ.
cac-ban-khoa-sinh-chu-tam-bach-thinh-cac-chu-vi-cha-me-quyen-thuoc-cac-chung-vong-linh-huu-duyen
Các bạn khóa sinh chắp tay trang nghiêm, hướng tâm bạch thỉnh chư vị cha mẹ, quyến thuộc, các chúng vong linh hữu duyên trong quá khứ cũng như gia tiên, tiền tổ trong hiện tại về tham dự đàn lễ cúng thí theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.

 

met-vai-thieu-thom-ngon-duoc-bay-tai-dan-le
Mẹt vải thiều tươi ngon được bày tại đàn lễ cúng thí.

327 lượt xem
26/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ