Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn các bạn khóa sinh tác bạch trước lễ cúng thí

Với mong muốn cho các bạn khóa sinh được thực hành hạnh hiếu, tăng trưởng từ bi tâm, tối nay - ngày 9/5/Quý Mão (tức ngày 26/6/2023), trước giờ diễn ra lễ cúng thí, Cô Phạm Thị Yến đã hướng dẫn các bạn khóa sinh bạch thỉnh chư vị cha mẹ, quyến thuộc, các chúng vong linh hữu duyên trong quá khứ cũng như gia tiên, tiền tổ trong hiện tại về tham dự đàn lễ và hồi hướng công đức tu tập của mình trong 7 ngày cho các vong linh được nghe kinh, thính Pháp, thọ thực no đủ, nương tựa tam Bảo, tu hành sớm được siêu thoát.

Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn bạch Phật trước khi vào lễ cúng thí.
Cô Phạm Thị Yến hướng dẫn bạch Phật trước khi vào lễ cúng thí.
Tại sân chính điện chùa Ba Vàng, gần 6000 khóa sinh và tình nguyện viên hướng tâm bạch thỉnh các chúng vong linh về đàn lễ cúng thí theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.
Tại sân chính điện chùa Ba Vàng, gần 6000 khóa sinh và tình nguyện viên hướng tâm bạch thỉnh các chúng vong linh về đàn lễ cúng thí theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.
Các bạn khóa sinh hoan hỷ tham gia buổi lễ.
Các bạn khóa sinh hoan hỷ tham gia buổi lễ.
Các bạn khóa sinh chắp tay trang nghiêm, hướng tâm bạch thỉnh chư vị cha mẹ, quyến thuộc, các chúng vong linh hữu duyên trong quá khứ cũng như gia tiên, tiền tổ trong hiện tại về tham dự đàn lễ cúng thí theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.
Các bạn khóa sinh chắp tay trang nghiêm, hướng tâm bạch thỉnh chư vị cha mẹ, quyến thuộc, các chúng vong linh hữu duyên trong quá khứ cũng như gia tiên, tiền tổ trong hiện tại về tham dự đàn lễ cúng thí theo sự hướng dẫn của Cô Phạm Thị Yến.
Mẹt vải thiều tươi ngon được bày tại đàn lễ cúng thí.
Mẹt vải thiều tươi ngon được bày tại đàn lễ cúng thí.

-
aa
+
296 lượt xem
26/06/2023

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ

 1. Ban quản trị

  28/06/2024
  Ban Quản trị và Chủ sở hữu Website Phạm Thị Yến tuyên bố nghiêm cấm và miễn trừ trách nhiệm đối với mọi bình luận, hình ảnh liên quan đến:
  - Chủ quyền của đất nước;
  - Các vấn đề về chính trị;
  - Các phát ngôn cho mục đích hoặc có dấu hiệu chống lại Đảng, Nhà nước, chia rẽ và gây mất đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo;
  - Vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  Cho mục đích trên, chúng tôi tuyên bố có quyền xóa, gỡ bỏ hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào thuộc quyền của Ban Quản trị và Chủ sở hữu; và tố cáo với cơ quan chức năng hoặc thực hiện các biện pháp pháp lý cần thiết để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm hoặc hành vi có dấu hiệu vi phạm nêu trên.