Giới thiệu về Website

Trang web phamthiyen.com là nơi đăng tải những bài viết, video hướng dẫn cách áp dụng Phật Pháp: giáo lý nhân quả và tâm linh vào cuộc sống bằng phương pháp tâm linh của đạo Phật.

Phạm Thị Yến

Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia - các bài viết về Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, tin tức Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia